Nhân viên

Nhân viên đóng vai trò quan trọng nhất trong bất kỳ phần mềm hỗ trợ khách hàng nào vì họ mang lại những kỹ năng cần thiết của con người nhằm hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong dịch vụ trợ giúp. Nhân viên đóng vai trò làm người giải quyết vấn đề, người trợ giúp và giúp công ty cũng như thương hiệu của bạn vươn lên hàng đầu. 

Nhân viên là những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Với vai trò quản trị viên, họ cũng có thể giám sát và cấu hình hệ thống. Do đó, họ đảm nhiệm một vài trọng trách hoặc mọi thứ đang diễn ra trong LiveAgent, tùy thuộc vào vai trò cụ thể của họ. 

Nhân viên và người đại diện khách hàng về cơ bản là thuật ngữ tương đương, đó là định nghĩa chung cho tất cả những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng (giải quyết các yêu cầu hỗ trợ).

Loại người dùng

  • Nhân viên – Nhân viên phụ trách tất cả các yêu cầu của khách hàng, trả lời Cuộc trò chuyện, Cuộc gọi điện thoại và các tin nhắn khác. Họ có thể tùy ý quản lý các bài viết trong Cơ sở kiến thức. Họ không có quyền truy cập vào cấu hình.
  • Quản trị viên – Quản trị viên có thể cấu hình hệ thống, xem báo cáo và quản lý những người dùng khác.
  • Chủ sở hữu – Chủ sở hữu là một quản trị viên đặc biệt, ngoài ra, có thể thay đổi và nâng cấp gói thuê bao và có quyền truy cập vào thông tin thanh toán và hóa đơn.

Start supporting your customers with LiveAgent

Invite an unlimited number of agents into your help desk and start providing excellent customer service. Start today with a free 14-day trial. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo