Nhiều Tab Phiếu Hỗ Trợ

LiveAgent cung cấp lựa chọn đem lại nhiều Phiếu Hỗ Trợ được mở đồng thời. Dễ dàng chuyển đổi từ Phiếu này sang Phiếu khác và giải quyết tất cả chúng cùng một lúc.

Nếu bạn muốn hạn chế các Nhân viên hỗ trợ của mình chỉ làm việc trên mỗi Phiếu một lúc, bạn có thể làm điều đó dễ dàng bằng việc chuyển sang thuật toán “Cần Giải Quyết”.

Answering multiple emails at once?

Take advantage of our multiple tabs feature that allows you to work on multiple tickets simultaneously. Try it today. No credit card required.

Nút Cần Giải Quyết

Bằng việc nhấp vào Nút “Cần Giải Quyết”, Nhân viên hỗ trợ có thể mở các Phiếu hỗ trợ được chỉ định cho họ và cần được xử lý.

Ngoài ra còn một khả năng mà cài đặt một tính năng để Nhân viên hỗ trợ của bạn sẽ có thể chỉ trả lời các Phiếu hỗ trợ đã mở từ nút “Cần Giải Quyết”. Trong trường hợp này, nhân viên hỗ trợ sẽ không thể phản hồi các Phiếu hỗ trợ được mở từ danh sách Phiếu hỗ trợ. Họ sẽ chỉ có thể mở mỗi Phiếu hỗ trợ tại một thời điểm, vì vậy tính năng Nhiều Tab Phiếu Hỗ Trợ sẽ không được bật và các Nhân viên sẽ phải giải quyết các Phiếu hỗ trợ theo thứ tự.

To-solve-button-LiveAgent
Nút Cần Giải Quyết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo