Dùng thử miễn phí
  • Features
  • Phát hiện nhân viên xử lý trùng lặp

Phát hiện nhân viên xử lý trùng lặp

Ngăn chặn tình trạng nhiều nhân viên CSKH xử lý trên cùng một ticket. LiveAgent cho phép người dùng thấy được ai đang xem và trả lời ticket nào đó.

LiveAgent hiển thị:

  • Ai đang xem ticket
  • Ai đang trả lời ticket

Với tính năng Phát hiện nhân viên xử lý trùng lặp (Agent Collision Detection), bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc khách hàng nhận được nhiều câu trả lời cho cùng một vấn đề của họ. Kết hợp với thuật toán Algorithm, tính năng phát hiện trùng lặp đảm bảo rằng các tư vấn viên sẽ không mở một ticket nào đó khi nó đang được một tư vấn viên khác xử lý.

Scared of erasing your colleague’s work?

LiveAgent’s collision detection features will alert you whenever you attempt to answer a chat or ticket that’s already being worked on. Try it today.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo