Dùng thử miễn phí

Softphone

Hỗ trợ qua điện thoại vẫn là một trong những cách quan trọng nhất để cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Mọi help desk nên có nó, mặc dù việc mua điện thoại cứng không phải lúc nào cũng là cách tiện lợi hoặc tiết kiệm nhất. Softphone giải quyết vấn đề này để help desk của bạn có thể có một sân chơi bình đẳng.

LiveAgent tạo cơ hội kết nối và sử dụng softphone (phần mềm điện thoại). Nó cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi qua truyền giọng nói trên giao thức IP (VoIP) từ thiết bị máy tính. Softphone kết nối với nhà cung cấp trao đổi cuộc gọi qua giao thức SIP (SIP trunking).

Cuộc gọi vẫn được xử lý, ghi âm, và theo dõi bởi chính LiveAgent.

Softphone là một ứng dụng bên thứ ba hoạt động đồng bộ với tổng đài LiveAgent của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một kiểu chương trình softphone nào đó rồi, đó là một ích lợi tuyệt vời.

SoftphoneThiết bị

Chương trình softphone

cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi VoIP

Thiết bị iOS và Android với chức năng SIP

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết

Streamline your Facebook support today

Answer Facebook messages and comments directly from your help desk starting today. Start your free 14-day trial now. No credit card required.

Free trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo