Trường phiếu

Trường phiếu là trường tùy chỉnh thường được sử dụng để thu thập thêm thông tin về Phiếu của bạn. LiveAgent cho phép bạn tạo số lượng trường Phiếu tùy chỉnh không giới hạn.

Ví dụ

Khi một khách hàng liên hệ với bạn về một vấn đề với đơn đặt hàng của họ. Bằng cách lưu ID đơn hàng vào trường Phiếu tùy chỉnh, bạn có thể tiết kiệm thời gian bởi thông tin này đã có sẵn ngay trong ô Thông tin phiếu.

Khi trả lời hoặc chỉnh sửa một Phiếu, bạn có thể thêm thông tin vào phiếu bằng cách thêm các trường Phiếu mới bằng văn bản của riêng bạn.

Trường phiếuThêm trường phiếu

Trường phiếuThêm trường vé vào trong cài đặt vé

Trường phiếuTrường phiếu – ID đơn hàng đã được thêm vào phiếu

Create unlimited custom ticket fields

Create unique ticket fields (such as order ID, or GDPR consent) to provide the best possible customer service experiences. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo