• Tính năng
  • Các tiện ích thích nghi với ngôn ngữ

Các tiện ích thích nghi với ngôn ngữ

Bạn cần hỗ trợ khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ? Hãy thiết lập các tiện ích Trò chuyện, Liên lạc hoặc các tiện ích phản hồi bằng ngôn ngữ quen thuộc với khách hàng và Nhân viên của bạn.

Các tiện ích thích nghi với ngôn ngữ

Ví dụ về hỗ trợ đa ngôn ngữ Nếu bạn hỗ trợ cho khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ và muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện đến Nhân viên có thể nói ngôn ngữ đó, bạn có thể làm điều này bằng cách tạo tiện ích liên lạc có các ngôn ngữ tùy chỉnh. Sau đó, bạn có thể chuyển hướng cuộc trò chuyện từ tiện ích này tới các Bộ phận như “tiếng Anh”, “tiếng Đức”, “tiếng Tây Ban Nha” hoặc bất kỳ ngôn ngữ hỗ trợ nào khác.

Thiết lập tiện ích trò chuyện

Nếu muốn cài cấu hình ngôn ngữ cho tiện ích trò chuyện, bạn có thể làm việc này trong cài đặt tiện ích nâng cao.

Provide support on the go

Download our Android app and start answering tickets from anywhere. Try it today for free. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo