Tìm kiếm & Thay thế

Khách hàng của bạn có gửi những thông tin cá nhân mà bạn không muốn hiển thị trong helpdesk của mình?

LiveAgent có thể tự động Tìm kiếm các chuỗi trong mọi tin nhắn đến và Thay thế nó với thứ khác trước khi hiển thị hoặc lưu trữ chúng vào cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể ẩn các dữ liệu nhạy cảm bằng các ký tự hoặc dữ liệu ngẫu nhiên. Lý do chính cho việc che dữ liệu là để bảo vệ những dữ liệu được phân loại là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Ví dụ, nó có thể được sử dụng để ngăn chặn những người vận hành helpdesk xem số thẻ tín dụng trong hệ thống thanh toán (che số thẻ tín dụng từ 123456789 thành 12xxxx789).

Theo Tiêu chuẩn bảo mật PCI, bạn buộc phải che dữ liệu nhạy cảm khi chúng được hiển thị và biến những dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ thành dạng không thể đọc được.

Encrypt sensitive data with ease

Use our search and replace feature to mask sensitive customer data. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo