Xuất phiếu

LiveAgent cung cấp một tùy chọn cho phép bạn xuất Phiếu thành phiên bản HTML hoặc PDF.

LiveAgent ScreenshotXuất phiếu

export-tickets-LiveAgent

Xuất phiếu của bạn ra phiên bản PDF để cho phép bạn in phiếu ngay từ máy tính của bạn.

Need a handy PDF ticket export?

No problem! Export any ticket into a PDF or HTML version to make it easy to share with others. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu thêm chi tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo