• Template
 • Mẫu email đặt lại mật khẩu

Mẫu email đặt lại mật khẩu

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, tất cả chúng ta đều có nhiều tài khoản khác nhau trên các cổng thông tin khách hàng, nơi làm việc, và nền tảng khác nhau, v.v. Trong một thế giới lý tưởng, người dùng nên chọn những mật khẩu khác biệt cho từng tài khoản để tránh lạm dụng và xâm phạm. Tuy nhiên, nhiều người dùng gặp vấn đề truy cập tài khoản của họ vì quên mật khẩu. Một số người dùng quên mật khẩu kể cả khi họ sử dụng cùng một cái cho mọi tài khoản.

Do đó, điều quan trọng là khiến quy trình này không phức tạp cho cả người dùng và nhân viên dịch vụ khách hàng của bạn. Điều này có thể làm được nhờ điều khiển tự động quy trình. Nó sẽ là nhân tố thay đổi trò chơi cho nhóm hỗ trợ của bạn vì họ sẽ có khả năng tập trung vào nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn thay vì đặt lại mật khẩu.

Cách hiệu quả nhất và tốt nhất để điều khiển tự động quy trình đặt lại mật khẩu là thực hiện bằng email.

LiveAgent email đặt lại mật khẩu
Ví dụ về email đặt lại mật khẩu

Email đặt lại mật khẩu là gì?

Email đặt lại mật khẩu là tin nhắn gửi đến người dùng có vấn đề về đăng nhập vào tài khoản cổng thông tin khách hàng của họ. Email gồm email hoặc thông tin đăng nhập của họ và một liên kết hướng dẫn họ đến một trang an toàn, nơi họ có thể thay đổi mật khẩu. Email đặt lại mật khẩu có thể được sử dụng bởi người dùng có khó khăn về đăng nhập và chọn “thay đổi mật khẩu của bạn”, hoặc bởi một hệ thống phát hiện ai đó đã cố truy cập vào tài khoản của họ nhiều lần không thành công.

Thông thường, nót là một email ngắn thông báo cho người nhận, người đã yêu cầu mật khẩu của họ được đặt lại, và mô tả những hành động họ nên thực hiện để tiến hành cài đặt mật khẩu mới.

Vì lý do an ninh, email này cũng nên bao gồm một câu thông báo cho người nhận bỏ qua email này nếu họ không yêu cầu đặt lại mật khẩu.

Ví dụ về tiêu đề email đặt lại mật khẩu

 • [cổng thông tin khách hàng] đặt lại mật khẩu
 • Liên kết đặt lại mật khẩu của bạn
 • Cần đặt lại mật khẩu của bạn?
 • Đây là mật khẩu mới của bạn cho [cổng thông tin khách hàng]
 • Mật khẩu mới của bạn chỉ cách vài lần nhấp chuột
 • Quên mật khẩu của bạn?
 • Đặt lại mật khẩu của bạn
 • Đặt Lại Mật Khẩu
 • [tên], email này sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu của bạn
 • Chọn một mật khẩu mới cho tài khoản [cổng thông tin khách hàng] của bạn
 • Thay đổi mật khẩu [cổng thông tin khách hàng] của bạn

Ý tưởng về mẫu email đặt lại mật khẩu

Mẫu email đặt lại mật khẩu 1


Trouble signing in?

Resetting your password is easy.

Just press the button below and follow the instructions. We’ll have you up and running in no time.
[buton]

If you did not make this request then please ignore this email.


Mẫu email đặt lại mật khẩu 2


Need to reset your password?

Use your secret code!

[code]

Click on the button below and enter the secret code above.
[button]

If you did not forget your password, you can ignore this email.


Mẫu email đặt lại mật khẩu 3


Hi [name],

There was a request to change your password!

If you did not make this request then please ignore this email.

Otherwise, please click this link to change your password: [link]


Mẫu email đặt lại mật khẩu 4


It seems like you forgot your password for [customer portal]. If this is true, click the link below to reset your password.

Reset my password [link]

If you did not forget your password, please disregard this email.


Mẫu email đặt lại mật khẩu 5

Hello [name],

Somebody requested a new password for the [customer portal] account associated with [email].

No changes have been made to your account yet.

You can reset your password by clicking the link below:

If you did not request a new password, please let us know immediately by replying to this email.

Yours,
The [company] team


Mẫu email đặt lại mật khẩu 6


Hi [name],

You recently requested to reset the password for your [customer portal] account. Click the button below to proceed.

[button]

If you did not request a password reset, please ignore this email or reply to let us know. This password reset link is only valid for the next 30 minutes.

Thanks, the [customer portal] team


Mẫu email đặt lại mật khẩu 7


Please use the following link to reset your password: [link]

If you did not request a password change, please feel free to ignore this message.

If you have any comments or questions don’t hesitate to reach us at [email to customer portal support team]

Please feel free to respond to this email. It was sent from a monitored email address, and we would love to hear from you.


Mẫu email đặt lại mật khẩu 8


Hey there,

Someone requested a new password for your [customer portal] account.

[button]

If you didn’t make this request, then you can ignore this email 🙂

Mẫu email đặt lại mật khẩu – Câu hỏi thường gặp

Khi nào bạn nên gửi một email đặt lại mật khẩu?

Thời gian giải quyết

Bạn phải gửi một email đặt lại mật khẩu ngay sau khi một người dùng cổng thông tin khách hàng yêu cầu đặt lại mật khẩu của họ. Nếu người dùng phải đợi một email đặt lại mật khẩu quá lâu, họ sẽ nghĩ có gì đó không ổn, và họ sẽ bỏ đi mà không truy cập vào cổng thông tin khách hàng.

Khi nào bạn nên gửi một email đặt lại mật khẩu?

Email đặt lại mật khẩu nên dài bao nhiêu?

Một email đặt lại mật khẩu nên rất ngắn và đi thẳng vào trọng điểm. Nó chỉ nên dài từ ba đến bốn dòng. Thông báo cho người dùng những gì họ cần làm để đặt lại mật khẩu của họ và không thêm bất kỳ thông tin nào không cần thiết. Sử dụng ngôn từ đơn giản. Nếu một người nhận phải thực hiện một hành động nhất định, họ nên biết chính xác những gì được mong đợi từ họ.

Có thông tin nhất định nào nên được bao gồm trong mọi email đặt lại mật khẩu?

Người yêu cầu

Có, một tin nhắn đặt lại mật khẩu nên luôn chỉ ra những điều như “Nếu bạn không yêu cầu một mật khẩu mới, xin bỏ qua tin nhắn này,” hoặc “Nếu bạn không phải là người yêu cầu đề nghị đặt lại mật khẩu này, hãy cho chúng tôi biết ngay bằng cách trả lời email này.” Việc bao gồm thông tin này thực sự quan trọng vì yêu cầu đặt lại mật khẩu lừa đảo có thể được dùng để đánh cắp tài khoản của khách hàng, nên họ cần nhận thức vấn đề này.

Ready to put our password reset email templates to use?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated ticketing software for small to medium-sized businesses. Try automating password reset emails today with our free 14-day trial. No credit card required.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “When should you send a password reset email?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “You must send a password reset email immediately after a customer portal user requests to have their password reset. If a user has to wait for a password reset email for too long, they will think that something went wrong, and they will be left without access to the customer portal.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How long should password reset emails be?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A password reset email should be very short and straight to the point. It should only be three to four lines long.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What should be included in every password reset email?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Password reset message should always state something like: If you did not request a new password, please ignore this message, or If it wasn’t you who prompted this password reset request, let us know immediately by replying to this email.” } }] }
Quay lại Template Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo