API

API là gì?

API là chữ viết tắt của Application Programming Interface kết hợp các công cụ và các mã. Nó là sự kết hợp của nhiều giao thức, công cụ và mã đa dạng. API được dùng để tạo ra các phần mềm ứng dụng và để giao tiếp giữa các phân khúc phần mềm khác nhau. Nó xác định cách thức những yếu tố này nên kết hợp. Chức năng của API, là cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau. Nó mang đến những lệnh cơ bản để làm những thuật toán thông thường cho các lập trình viên.

Xem qua toàn bộ bản tham khảo API của LiveAgent.

API
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does API mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The API, or application programming interface, is a set of rules that accurately describes how programs communicate with each other. First and foremost, it is a specification of guidelines on what the interaction between software components should look like. API implementation is a set of routines, protocols and IT solutions that make up computer applications.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Do LiveAgent share its API?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent provides all information about its API.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What actions are available through LiveAgent API?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The LiveAgent API actions available include: .Download the list of companies .Delete conversations .Create new conversations .Register new customers .Download the department list .Remove Knowledge Base Entries .Department reports” } }] }

FAQ

API có nghĩa là gì?

API, hay giao diện lập trình ứng dụng, là một tổ hợp điều lệnh mô tả chính xác cách thức các chương trình giao tiếp với nhau. Đầu tiên và trên hết, nó là một hướng dẫn chi tiết về cách tích hợp giữa các yếu tố phần mềm nên trông như thế nào. Thực hiện API là một tổ hợp gồm các tục lệ, giao thức và giải pháp IT để làm nên các ứng dụng máy tính.

LiveAgent có chia sẻ API của nó?

LiveAgent cung cấp tất cả thông tin về API của nó.

Hành động nào có thể sử dụng qua API LiveAgent?

Các hành động API LiveAgent có sẵn bao gồm: .Tải danh sách các công ty .Xóa các hội thoại .Tạo các hội thoại mới .Đăng ký các khách hàng mới .Tải danh sách bộ phận .Xóa các Mục Cơ Sở Tri Thức .Các báo cáo bộ phận

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo