Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng (Agent Panel)

Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Khi nhân viên đăng nhập vào LiveAgent, họ có thể quản lý được nhiều thứ từ bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng. Họ có thể kích hoạt plugin, tạo và quản lý phiếu yêu cầu hỗ trợ, thay thế logo LiveAgent mặc định, tạo người dùng mới, chỉnh sửa các tổ chức và nhiều tính năng khác nữa. Để các phiên trò chuyện có thể dễ dàng bắt đầu trực tiếp từ bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng, mọi thứ đều nên tập trung ở một nơi. Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng nằm ở phía bên trái cửa sổ LiveAgent. Nó rất dễ sử dụng, rõ ràng và đơn giản.

Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “Where is agent panel?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Agent Panel is available on LiveAgent. Agent panel is reachable on the left side of a LiveAgent window. It is easy to use, clear and simple component for agents’ teams. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What can you do in Agent Panel?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Agent Panel allows you to manage everything by LiveAgent. You can activate the plugin, sort out all of your tickets, make some edits to your business. What else is awaiting you here? You can easily access customer email templates and agent email templates to better adjust your communication.” } } ] }

Câu hỏi thường găp

Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng nằm ở đâu?

Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng có sẵn trên LiveAgent. Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể truy cập được tại vị trí bên trái cửa sổ LiveAgent. Nó rất dễ sử dụng, rõ ràng và có cấu trúc đơn giản cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Bạn có thể làm gì trong Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng?

Bảng điều khiển cho nhân viên hỗ trợ khách hàng cho phép bạn quản lý mọi thứ bằng LiveAgent. Bạn có thể kích hoạt plugin, sắp xếp tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn, thực hiện một số chỉnh sửa cho công việc của bạn. Còn có điều gì khác đang chờ đợi bạn nữa? Bạn có thể dễ dàng tiếp cận các biểu mẫu email khách hàng và mẫu email nhân viên hỗ trợ khách hàng để điều chỉnh việc liên lạc của bạn tôt hơn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo