Mẫu trả lời nhân viên

Mẫu trả lời nhân viên là gì?

Mẫu trả lời nhân viên là một công cụ đặc biệt để trả lời nhanh một phiếu yêu cầu. Đó là cách hay để nhóm hỗ trợ khách hàng làm việc dễ hơn và tiết kiệm thời gian của họ. Các nhân viên có thể đơn giản sắp xếp và sửa chữa nội dung của một mẫu trả lời nhân viên. Mẫu bao gồm một câu chào ở phần đầu và chữ ký nhân viên ở phần cuối của câu trả lời. Các nhân viên có thể tùy chỉnh bản mẫu cho nhiều tình huống khác nhau. Tạo các bản mẫu không hề khó trong LiveAgent của bạn.

Mẫu trả lời nhân viên là gì?
Mẫu trả lời nhân viên là gì? - App - Uploads - 2020 - 09 - Create Ticket.png
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “What is an agent reply template?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The agent response template is a tool that enables you to quickly respond to a pending ticket. The template can be adapted to the specific case and situation. At the beginning of the template are greetings addressed to the customer, and at the end of the response are the signature of the agent. With this option, the agent can organize and edit the contents of the agent response template. This functionality makes the work easier and saves time for the customer service team.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How many agent reply templates does LiveAgent provide?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The number of templates depends on how many of them you adapt to your needs. Depending on how many types of templates you need, you can customize this much.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to find an agent reply templates?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “You can find agent response templates in the agent pane under the ‘Configurations’ tab. And then select ‘Email’ and ‘Agent Email Template’.” } } ] }

FAQ

Mẫu trả lời nhân viên là gì?

Mẫu hồi đáp nhân viên là một công cụ cho phép bạn trả lời nhanh một phiếu chờ đợi. Bản mẫu có thể được dùng cho trường hợp và tình huống cụ thể. Ở đầu bản mẫu là câu ngỏ lời chào với khách hàng, và ở cuối câu trả lời là chữ ký của nhân viên. Với lựa chọn này, nhân viên có thể sắp xếp và sửa chữa các nội dung của mẫu hồi đáp nhân viên. Chức năng này làm cho công việc dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian cho nhóm dịch vụ khách hàng.

Có bao nhiêu mẫu trả lời nhân viên do LiveAgent cung cấp?

Số lượng bản mẫu phụ thuộc vào việc bạn sử dụng bao nhiêu trong số đó cho nhu cầu của bạn. Phụ thuộc vào số lượng loại mẫu bạn cần, bạn có thể tùy chỉnh nó nhiều hơn.

Làm thế nào để tìm được các mẫu trả lời nhân viên?

Bạn có thể tìm thấy các mẫu hồi đáp nhân viên trong ô nhân viên dưới tab “Cấu Hình”. Và sau đó chọn “Email” và “Mẫu Email Nhân Viên”.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo