Dùng thử miễn phí

Intercom

Intercom là gì?

Intercom là nền tảng tin nhắn, được dùng bởi các doanh nghiệp để giao tiếp với khách hàng. Tin nhắn có thể được dùng để thu thập và chọn lọc dữ liệu để tạo ra các tin nhắn mục tiêu.

Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó?

Sử dụng tích hợp này để theo dõi và quản lý tin nhắn hoặc người dùng. Bạn có thể thêm vào các sự kiện, ghi chú, tạo người dùng, quản lý thẻ, cập nhật công ty, gửi tin nhắn sắp đến và nhiều hơn nữa. Tích hợp Intercom cũng sẽ thông báo cho bạn về tin tức, cập nhật và khách hàng mới.

Lợi ích

  • Theo dõi tin nhắn doanh nghiệp của bạn
  • Thu thập dữ liệu và quản lý khách hàng
  • Không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng

FAQ

Intercom là gì?

Intercom là nền tảng quan hệ đối thoại, nơi bạn cũng có thể quản lý và lưu trữ dữ liệu kể từ 2011. 

Làm thế nào bạn có thể sử dụng tích hợp Intercom trong LiveAgent?

Bằng cách tích hợp Intercom, bạn có thể:

- trả lời khách hàng của bạn từ LiveAgent

- tạo người dùng, cập nhật công ty, thêm các thẻ

- thu thập dữ liệu từ tin nhắn 

- cải thiện tiến độ công việc dịch vụ khách hàng

Back to Integrations Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo