Dùng thử miễn phí

Lịch Google

Lịch Google là gì?

Lịch Google là một ứng dụng lịch miễn phí cho tất cả hệ thống vận hành hiện nay. Nó được dùng để sắp xếp lịch trình sự kiện, cài đặt lời nhắc và có thể dễ dàng chia sẻ với các đồng nghiệp của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó thế nào?

Lịch Google trong bảng điều khiển LiveAgent giúp bạn giữ cho việc sắp xếp được hợp lý và theo dõi các sự kiện, cuộc hẹn, và lời nhắc quan trọng. Nhận thông báo về lịch trình mới, thêm vào sự kiện, khởi động, và kết thúc sự kiện, hủy bỏ, và các thông tin quan trọng khác. Bạn cũng có thể tạo nhiều lịch trình, sự kiện, và cập nhật chúng một cách thủ công từ bảng điều khiển của LiveAgent.

Lợi ích

  • Tạo và nhận thông báo về các sự kiện và cập nhật lịch trình
  • Quản lý và cập nhật thông tin về sự kiện của bạn
  • Một giải pháp duy nhất, không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng

FAQ

Tích hợp Lịch Google là gì?

Tích hợp Lịch Google cho phép bạn quản lý tất cả sự kiện từ một giao diện - LiveAgent. Kết quả là, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện quan trọng nào một lần nữa.

 

Lợi ích của tích hợp Google trong LiveAgent là gì?

- tiết kiệm thời gian (không chuyển đổi giữa nhiều nền tảng)

- khả năng cập nhật sự kiện từ LiveAgent

- thông báo về các sự kiện mới hoặc mọi thay đổi

Back to Integrations Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo