Báo cáo nhật ký SLA

SLA (Thỏa thuận mức độ dịch vụ) là một thỏa thuận nhằm đáp ứng các mục tiêu đối với việc trả lời Phiếu yêu cầu hỗ trợ để cung cấp trợ giúp cho khách hàng bởi Nhân viên của bạn (đại diện hỗ trợ).

Cung cấp trợ giúp dựa trên các cấp độ dịch vụ đảm bảo rằng bạn đang cung cấp dịch vụ được định lượng và có thể tính toán. SLA cũng cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn khi các vấn đề xuất hiện.

Báo cáo nhật ký

LiveAgent cung cấp nhật ký ghi lại các SLA đã đáp ứng và chưa đáp ứng từ một phạm vi thời gian và Bộ phận cụ thể. Các mục nhập riêng lẻ có thể được sắp xếp theo Người yêu cầu, ID Phiếu, Thời gian bắt đầu SLA, Bộ phận, Nhân viên, Ngày đến hạn, Đã đóng và thời gian còn lại/quá hạn SLA. Nhật ký SLA có thể được xuất sang tệp CSV.

Learn from agent availability reports

Generate agent availability reports to get an overview of how long and when your agents were online. Try it today. No credit card required.

    Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

    ×
    Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

    Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

    Lên lịch demo