Dùng thử miễn phí

Báo cáo thời gian

Theo dõi thời gian cho phép bạn theo dõi thời gian từng Nhân viên dùng trong hỗ trợ khách hàng và do đó có được cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất tổng thể của bộ phận hỗ trợ khách hàng. Khi bật tính năng này, thời gian đã sử dụng được theo dõi tự động đối với từng phiếu yêu cầu hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu nhân viên gửi thời gian đã dùng theo cách thủ công và thêm ghi chú nếu cần.

Thời gian chỉ được theo dõi nếu một nhân viên đang hoạt động trong một phiếu yêu cầu hỗ trợ (theo dõi thời gian dừng lại sau 30 giây không hoạt động).

Báo cáo thời gian

LiveAgent cho phép báo cáo về Thời gian đã sử dụng cho tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ trong một phạm vi thời gian cụ thể. Các mục nhập riêng lẻ có thể được sắp xếp theo nhân viên, phiếu yêu cầu hỗ trợ, khách hàng, công ty, ngày báo cáo, ngày lập hóa đơn, loại (thủ công, tự động). Báo cáo thời gian có thể được xuất sang tệp CSV.

Create a self-service portal

Create a customer portal with knowledge base articles, forums, or feedback boards. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo