Liên hệ

Phần mềm hỗ trợ khách hàng sẽ là vô ích nếu không có tính năng liên hệ tốt. 

Xem thông tin về khách hàng của bạn, từ thông tin liên hệ cơ bản, tùy chọn ngôn ngữ, đến bất kỳ dữ liệu khách hàng nào được thu thập trong trường Liên hệ tùy chỉnh. Khi một người liên hệ với bạn, một Liên hệ mới sẽ được tạo trong LiveAgent.

Liên hệ lưu trữ:

  • Tên
  • Ảnh đại diện
  • Email
  • Điện thoại
  • Nhóm liên hệ
  • Múi giờ
  • Ngôn ngữ
  • Ghi chú
  • Tìm kiếm Phiếu của liên hệ
  • Trường Liên hệ tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh

Bạn có thể thêm số lượng trường Tùy chỉnh không giới hạn vào Danh bạ của bạn.

Create rich customer profiles for free

Save all the essential info about your customers directly inside your help desk for free. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo