Trường liên hệ

Trường liên hệ là trường tùy chỉnh thường được sử dụng để thu thập thêm thông tin về Liên hệ hoặc Nhóm liên hệ của công ty của bạn. LiveAgent cho phép bạn Tạo các trường Liên hệ tùy chỉnh không giới hạn.

Trường liên hệ
Trường liên hệ

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo một liên hệ mới và cần lưu trữ thêm thông tin bên cạnh những thông tin cơ bản được cung cấp trong biểu mẫu, bạn có thể thêm các trường Liên hệ khác như Địa chỉ bưu điện, Địa chỉ thanh toán, v.v.

Khi chỉnh sửa/tạo Liên hệ hoặc Nhóm danh bạ mới, bạn có thể thêm thông tin khác vào các trường Liên hệ tùy chỉnh được định sẵn của mình.

Trường liên hệ - App - Uploads - 2019 - 10 - Adding Contact Fields Settings.jpg
Thêm trường liên hệ

Trường liên hệ cho phép bạn:

Chế độ xem trường liên hệ

Nhân viên có thể xem và chỉnh sửa các trường tùy chỉnh trong ô Thông tin phiếu.

Chế độ xem trường liên hệ - App - Uploads - 2020 - 09 - Contact Fields.png

Record unique customer insights

Create unique contact fields to save more valuable information about your customers. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo