Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Trường liên hệ

Trường liên hệ là trường tùy chỉnh thường được sử dụng để thu thập thêm thông tin về Liên hệ hoặc Nhóm liên hệ của công ty của bạn. LiveAgent cho phép bạn Tạo các trường Liên hệ tùy chỉnh không giới hạn.

Trường liên hệ
Trường liên hệ

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo một liên hệ mới và cần lưu trữ thêm thông tin bên cạnh những thông tin cơ bản được cung cấp trong biểu mẫu, bạn có thể thêm các trường Liên hệ khác như Địa chỉ bưu điện, Địa chỉ thanh toán, v.v.

Khi chỉnh sửa/tạo Liên hệ hoặc Nhóm danh bạ mới, bạn có thể thêm thông tin khác vào các trường Liên hệ tùy chỉnh được định sẵn của mình.

Trường liên hệ
Thêm trường liên hệ

Trường liên hệ cho phép bạn:

Chế độ xem trường liên hệ

Nhân viên có thể xem và chỉnh sửa các trường tùy chỉnh trong ô Thông tin phiếu.

Trường liên hệ

Record unique customer insights

Create unique contact fields to save more valuable information about your customers. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo