Thao tác hàng loạt

Thao tác hàng loạt là một tính năng tiêu chuẩn trong hầu hết các giải pháp phần mềm trên khắp mọi nơi, bất kể chuyên môn. Các thao tác này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian vì bạn sẽ không gặp phải sự phức tạp khi xử lý từng mục trên trang tổng quan một cách riêng biệt. Điều đó thật tốn thời gian.

LiveAgent không phải là ngoại lệ và đó là lý do LiveAgent hỗ trợ thực hiện nhiều loại thao tác hàng loạt. Chọn nhiều phiếu một lúc và thực hiện thao tác hàng loạt để tiết kiệm thời gian. Với tính năng này, bạn có thể giải quyết, chuyển hoặc xóa nhiều phiếu chỉ với hai lần nhấp chuột.

Thao tác có thể thực hiện

 • Chuyển phiếu
 • Giải quyết phiếu
 • Thêm ghi chú
 • Xóa phiếu
 • Thay đổi mối ưu tiên của phiếu
 • Thay đổi mức độ SLA
 • Đánh dấu là spam
 • Đánh dấu không phải là spam
 • Xóa phiếu
 • Gửi câu trả lời
 • Thay đổi chủ đề phiếu
 • Gọi URL
 • Hoãn phiếu
 • Thêm thẻ
 • Gỡ thẻ
 • Gửi e-mail tới

Ví dụ

Bạn đã nhận được một số email spam. Chọn tất cả và đánh dấu chúng là spam chỉ bằng hai cú nhấp chuột.

Tired of repetitive tasks?

Use our mass actions feature to resolve multiple tickets at once, add tags, request follow-ups, and more. Try it today. No credit card required.

  Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

  ×
  Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

  Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

  Lên lịch demo