• Tính năng
  • Mức độ sẵn sàng của nhân viên

Mức độ sẵn sàng của nhân viên

Giám sát mức độ sẵn sàng của Nhân viên. Xem thời gian (ngày tháng, giờ, từ, đến) khi Nhân viên trực tuyến. Lọc số liệu thống kê theo Bộ phận. Mức độ sẵn sàng của nhân viên có thể được xuất sang tệp CSV.

Báo cáo về mức độ sẵn sàng của nhân viên có sẵn đối với:

  • Phiếu yêu cầu hỗ trợ
  • Chat
  • Cuộc gọi

Identify exceptionally hard-working agents

Generate agent reports to get an overview of how many tickets, calls, and chats they’ve answered. Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo