Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Nhật Ký Kiểm Tra

Nhật Ký Kiểm Tra là một hồ sơ theo trình tự thời gian cung cấp chứng thực về các hoạt động đã được thực hiện bởi các Nhân Viên Hỗ Trợ.

Nhật Ký Kiểm Tra tự động ghi nhận các thao tác như:

 • Người Dùng – Thay Đổi Tình Trạng
 • Người Dùng – Đăng Nhập
 • Người Dùng – Đăng Xuất
 • Các Hành Động Thông Thường
 • Người Dùng – Xem Phiếu Hỗ Trợ
 • Người Dùng – Rời Khỏi Phiếu
 • Phiếu Hỗ Trợ – Trạng Thái
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tin Nhắn
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tin Nhắn Nội Bộ
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tập tin
 • Phiếu Hỗ Trợ – Chuyển
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tin Nhắn Hệ Thống
 • Phiếu Hỗ Trợ – Thay Đổi Phiếu
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tin Nhắn Thoại
 • Phiếu Hỗ Trợ – Ghi Chú
 • Phiếu Hỗ Trợ – Xếp Hạng
 • Phiếu Hỗ Trợ – Split
 • Phiếu Hỗ Trợ – Khác
 • Phiếu Hỗ Trợ – Cuộc Gọi
 • Phiếu Hỗ Trợ – Chat
 • Phiếu Hỗ Trợ – Facebook
 • Phiếu Hỗ Trợ – Chuyển Tiếp
 • Phiếu Hỗ Trợ – Cổng Thông Tin
 • Phiếu Hỗ Trợ – Offline
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tweet
 • Phiếu Hỗ Trợ – Split
 • Phiếu Hỗ Trợ – Tencent
 • Phiếu Hỗ Trợ – Chuyển
 • Phiếu Hỗ Trợ – Weibo

Bộ Lọc Từ Chỉnh Nhật Ký Kiểm Tra

Sử dụng Bộ Lọc Từ Chỉnh để xem một số thao tác hoặc từ một số Nhân viên hỗ trợ, bộ phận, khung thời gian nhất định được truy xuất dữ liệu.

Something fishy going on?

Check your audit log for a chronological list of events/actions taken by your agents. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Nguồn Cổng Thông Tin

Tìm Hiểu Thêm Chi Tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo