Nhóm liên hệ của công ty

Nhóm liên hệ của công ty là tập hợp các Liên hệ. Mỗi Liên hệ chỉ có thể được thêm vào một nhóm của công ty. Việc sử dụng Nhóm này là không bắt buộc, nhưng bằng cách sắp xếp Khách hàng vào Nhóm, bạn có thể theo dõi những gì Nhóm của công ty đó đang yêu cầu.

Mặc dù bạn không nhất thiết phải thêm Liên hệ của mình vào Nhóm của công ty, nhưng điều đó cực kỳ hữu ích trong việc quản lý quy trình làm việc.

Thông tin nhóm của công ty

  • Tên nhóm của công ty
  • Ảnh đại diện nhóm của công ty
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Nhóm liên hệ
  • Múi giờ
  • Ngôn ngữ
  • Ghi chú
  • Trường Liên hệ tùy chỉnh

LiveAgent ScreenshotThêm một Nhóm liên hệ của công ty

Manage company contacts with ease

Working with a large enterprise? Add each contact to a company to make their tickets stand out in your inbox. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo