Dùng thử miễn phí

Quản lý thanh toán

LiveAgent là một phần mềm trợ giúp khách hàng có nhiều chức năng cho phép bạn hoàn thành nhiều trọng trách hơn mong đợi. Phụ trách thanh toán, hóa đơn và các tác vụ khác bằng trình xử lý thanh toán tại LiveAgent.

Phần mềm quản lý thanh toán giúp xử lý tất cả tác vụ theo dõi, thanh toán, lập hóa đơn cho dịch vụ và sản phẩm. Chủ doanh nghiệp cần theo dõi các khoản thanh toán và hóa đơn. Đó là lý do phần mềm thanh toán là yếu tố quan trọng để một kinh doanh thành công, giúp quản lý tài chính đến và đi. Tự động hóa là một phần của giải pháp này, trợ giúp bạn bằng cách tự động hóa nhiều công việc lặp lại thường tốn nhiều thời gian nếu chúng được thực hiện bởi con người. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời cho phép bạn tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi sự chú tâm.

Thành phần tích hợp thanh toán

Quản lý thanh toán
Thành phần tích hợp 2Checkout dành cho LiveAgent

Nếu bạn muốn tiến xa hơn, bạn có thể tận dụng các thành phần tích hợp của chúng tôi. ChargeDesk, Braintree, hoặc 2checkout kết nối mượt mà với tài khoản LiveAgent của bạn và cho phép bạn thực hiện các thao tác thanh toán nâng cao như hóa đơn tùy chỉnh, hoàn tiền, ủy quyền thanh toán, v.v. Bạn có thể truy cập và đảm nhiệm mọi thứ từ một giải pháp duy nhất. Tức là bạn sẽ không làm gián đoạn quy trình làm việc của mình bằng cách chuyển đổi giữa các phần mềm. Mọi thứ sẽ được sắp xếp gọn gàng trong một trang tổng quan.

Need a live chat widget?

LiveAgent offers the fastest and leanest chat widget on the market, making it the perfect eCommerce chat solution. Try it today for free. No credit card required.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo