Thông báo qua email

Không bao giờ bỏ lỡ điều gì với thông báo qua email từ LiveAgent. Chúng thông báo cho bạn biết mỗi khi bạn nhận email. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ đợt hồi âm nào và bạn có thể tiếp tục làm điều mình cần mà không phải kiểm tra hộp thư đến quá thường xuyên.

Thông báo qua email có thể được kích hoạt để tự động gửi email đến Nhân viên:

  • Khi một Phiếu được giao cho một nhân viên
  • Khi khách hàng trả lời một phiếu được bàn giao
  • Khi một phiếu mới được tạo trong Bộ phận mà nhân viên đó thuộc về

Say goodbye to abandoned tickets

Get email notifications about each new ticket, or ticket response. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo