Chán nản với phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội của bạn?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội tốt nhất trên thị trường.
 • ✓ Không phí cài đặt    
 • ✓ Dịch vụ khách hàng 24/7    
 • ✓ Không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng    
 • ✓ Hủy đăng ký bất cứ lúc nào
Được tin dùng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
Help desk software comparison
Alternatives background

Bạn đang tìm các giải pháp thay thế cho phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội?

Phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội của chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý tất cả các kênh giao tiếp trên xã hội. Giải pháp tích hợp của chúng tôi đảm bảo bạn luôn tiếp nhận được mọi tin nhắn, bình luận hoặc các đề cập trên mạng xã hội về thương hiệu của mình, giúp thúc đẩy nhận thức tích cực về thương hiệu, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng cũng như tăng doanh số.

 • Badge for front runner in real estate CRM software
Tính năng LiveAgent Zendesk
So sánh Zendesk với LiveAgent.
Zoho Desk
So sánh Zoho Desk với LiveAgent.
Groove
So sánh Groove với LiveAgent.
Help Scout
So sánh Kayako với LiveAgent.
Điểm đánh giá
Điểm đánh giá chung từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent nhận được điểm đánh giá là 4.7/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zendesk nhận được điểm đánh giá là 4.3/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá là 4.5/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Groove nhận được điểm đánh giá là 4.5/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
Help Scout nhận được điểm đánh giá là 4.7/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Mức độ dễ sử dụng
Đánh giá mức độ dễ sử dụng từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
LiveAgent nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zendesk nhận được điểm đánh giá 4.3/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.4
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá 4.4/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Groove nhận được điểm đánh giá 4.5/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
Help Scout nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Điểm đánh giá dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent nhận được điểm đánh giá 4.7/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.2
Zendesk nhận được điểm đánh giá 4.2/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá 4.3/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
Groove nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.8
Help Scout nhận được điểm đánh giá 4.8/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Khả năng sinh lợi
Đánh giá khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent đạt số điểm 4.7/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.1
Zendesk đạt số điểm 4.1/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Zoho Desk đạt số điểm 4.5/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.0
Groove đạt số điểm 4.0/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
Help Scout đạt số điểm 4.6/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Mức phí dịch vụ
Mức phí phần mềm tính bằng USD cho mỗi người dùng theo tháng.
$9-$49/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một người dùng.
$59-$199/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một người dùng.
$18-$45/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một người dùng.
$25-$40/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một người dùng.
$25-$40/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một người dùng.
Instagram
Tích hợp với Instagram giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các bình luận và đề cập của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả các bình luận và đề cập trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tích hợp với Instagram
Zendesk không hỗ trợ tích hợp với Instagram.
Zoho Desk không hỗ trợ tích hợp với Instagram.
Groove không hỗ trợ tích hợp với Instagram.
Help Scout không hỗ trợ tích hợp với Instagram.
Facebook
Tích hợp với Facebook giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các bình luận và đề cập của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả các bình luận và đề cập trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tích hợp với Facebook.
Zendesk có hỗ trợ tích hợp với Facebook.
Zoho Desk có hỗ trợ tích hợp với Facebook.
Groove có hỗ trợ tích hợp với Facebook.
Help Scout có hỗ trợ tích hợp với Facebook.
Facebook Messenger
Tích hợp với Facebook Messenger giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các tin nhắn của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng hồi đáp tất cả các tin nhắn của khách hàng trực tiếp trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tích hợp với Facebook Messenger.
Zendesk có hỗ trợ tích hợp với Facebook Messenger.
Zoho Desk không hỗ trợ tích hợp với Facebook Messenger.
Groove có hỗ trợ tích hợp với Facebook Messenger.
Không có thông tin
Twitter
Tích hợp với Twitter giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các bình luận và đề cập của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả các bình luận và đề cập trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tích hợp với Twitter.
Zendesk có hỗ trợ tích hợp với Twitter.
Zoho Desk có hỗ trợ tích hợp với Twitter.
Groove có hỗ trợ tích hợp với Twitter.
Help Scout không hỗ trợ tích hợp với Twitter.
WhatsApp
Tích hợp với Whatsapp giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các tin nhắn của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng hồi đáp tất cả các tin nhắn của khách hàng trực tiếp trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có tích hợp với ứng dụng WhatsApp.
Zendesk có hỗ trợ tích hợp với Whatsapp.
Zoho Desk không hỗ trợ tích hợp với Whatsapp.
Groove không hỗ trợ tích hợp với Whatsapp.
Help Scout không hỗ trợ tích hợp với Whatsapp.
Viber
Tích hợp với Viber giúp lưu giữ và chuyển đổi tất cả các tin nhắn của khách hàng thành các ticket. Việc tích hợp này cũng cho phép người dùng hồi đáp tất cả các tin nhắn của khách hàng trực tiếp trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tích hợp với Viber.
Zendesk không hỗ trợ tích hợp với Viber.
Zoho Desk không hỗ trợ tích hợp với Viber.
Groove không hỗ trợ tích hợp với Viber.
Help Scout không hỗ trợ tích hợp với Viber.
Theo dõi hành vi của khách truy cập
Theo dõi hành vi của khách truy cập, như thời gian truy cập trang web của bạn, hay vị trí truy cập đến những trang nào của web.
LiveAgent có hỗ trợ tính năng theo dõi hành vi của khách truy cập.
Zendesk có hỗ trợ tính năng theo dõi hành vi của khách truy cập.
Zoho Desk có hỗ trợ tính năng theo dõi hành vi của khách truy cập.
Groove có hỗ trợ tính năng theo dõi hành vi của khách truy cập.
Help Scout có hỗ trợ tính năng theo dõi hành vi của khách truy cập.
Giao tiếp đa kênh
Tích hợp với nhiều kênh giao tiếp khác nhau (như email, live chat, tổng đài cuộc gọi hoặc mạng xã hội) giúp sắp xếp hợp lý tất cả các tin nhắn cũng như cho phép các tư vấn viên phản hồi khách hàng trên chính phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội của mình.
LiveAgent có hỗ trợ tương tác đa kênh.
Zendesk có hỗ trợ tương tác đa kênh.
Zoho Desk có hỗ trợ tương tác đa kênh.
Groove có hỗ trợ tương tác đa kênh.
Help Scout có hỗ trợ tương tác đa kênh.
Phân bổ và định tuyến tự động
Tự động điều hướng ticket đến các phòng ban và tư vấn viên phù hợp dựa trên các tiêu chí và điều kiện đã định sẵn.
LiveAgent có hỗ trợ tính năng phân bổ và điều hướng ticket tự động.
Zendesk có hỗ trợ tính năng phân bổ và điều hướng ticket tự động.
Giới hạn Zoho Desk có trang bị các quy tắc định tuyến tự động phiên bản giới hạn (5, 15 hoặc 30 quy tắc) tùy thuộc vào các gói dịch vụ khác nhau.
Groove không hỗ trợ tính năng phân bổ và điều hướng ticket tự động.
Help Scout có hỗ trợ tính năng phân bổ và điều hướng ticket tự động.
Các chỉ số hiệu suất
Cho phép người dùng tạo các báo cáo đo lường hiệu suất hoạt động theo kênh, phòng ban hoặc tư vấn viên.
LiveAgent có hỗ trợ các chỉ số hiệu suất.
Zendesk có hỗ trợ các chỉ số hiệu suất.
Zoho Desk có hỗ trợ các chỉ số hiệu suất.
Groove có hỗ trợ các chỉ số hiệu suất.
Help Scout có hỗ trợ các chỉ số hiệu suất.
Quản lý nhóm
Cho phép tư vấn viên khởi tạo các nhóm danh bạ, ví dụ như nhóm marketing hay sales.
LiveAgent có trang bị tính năng quản lý nhóm.
Zendesk có trang bị tính năng quản lý nhóm.
Zoho Desk không trang bị tính năng quản lý nhóm.
Groove không trang bị tính năng quản lý nhóm.
Help Scout không trang bị tính năng quản lý nhóm.
Gắn tag khách hàng
Cho phép tư vấn viên gắn tag khách hàng khi trả lời các truy vấn trên mạng xã hội của họ thông qua phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent có trang bị tính năng gắn tag khách hàng.
có trang bị tính năng gắn tag khách hàng.
Zoho Desk không trang bị tính năng gắn tag khách hàng.
Groove có trang bị tính năng gắn tag khách hàng.
Help Scout không trang bị tính năng gắn tag khách hàng.
Theo dõi thương hiệu
Cho phép người dùng theo dõi một số từ khóa nhất định trên Twitter bằng cách sắp xếp hợp lý tất cả các tweet có chứa những từ khóa đó vào trong phần mềm dưới dạng một ticket.
LiveAgent có trang bị tính năng này.
Zendesk không trang bị tính năng này.
Zoho Desk không trang bị tính năng này.
Groove không trang bị tính năng này.
Help Scout không trang bị tính năng này.
Làm việc nhóm
Cho phép các tư vấn viên phối hợp làm việc cùng nhau để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
LiveAgent có hỗ trợ làm việc nhóm.
Zendesk có hỗ trợ làm việc nhóm.
Giới hạn Tính năng làm việc nhóm của Zoho Desk chỉ giới hạn cho các phiên bản Professional và Enterprise.
Groove có hỗ trợ làm việc nhóm.
Help Scout có hỗ trợ làm việc nhóm.
Quản lý đa tài khoản
Cho phép người dùng liên kết nhiều tài khoản mạng xã hội (ví dụ như 2 tài khoản Facebook hoặc 3 tài khoản Twitter) với phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội.
LiveAgent có hỗ trợ tính năng quản lý đa tài khoản.
Zendesk không hỗ trợ tính năng quản lý đa tài khoản.
Giới hạn Chỉ một số tài khoản email, widget thu thập phản hồi của khách hàng, web form và tài khoản mạng xã hội có thể kết nối với Zoho Desk.
Groove có hỗ trợ tính năng quản lý đa tài khoản.
Help Scout không hỗ trợ tính năng quản lý đa tài khoản.
Phân tích và báo cáo
Trang phân tích dữ liệu cho phép bạn tạo các báo cáo hiệu suất hoạt động.
LiveAgent có hỗ trợ tiện ích phân tích và báo cáo.
Zendesk có hỗ trợ tiện ích phân tích và báo cáo.
Giới hạn Trong Zoho Desk, tính năng phân tích và báo cáo bị giới hạn ở tất cả các phiên bản, ngoại từ phiên bản Enterprise.
Groove có hỗ trợ tiện ích phân tích và báo cáo.
Help Scout có hỗ trợ tiện ích phân tích và báo cáo.

Được hơn 30.000 khách hàng doanh nghiệp và 150 triệu người dùng cá nhân tin dùng

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
eSky logo
Slido green logo
Faceboo, Twitter, Instagram and Viber social network logos

Nâng cao danh tiếng của bạn trên mạng xã hội

Hãy là cái tên mà mọi người đều nhắc đến! Giúp cải thiện khả năng tiếp thị truyền miệng cũng như tăng doanh số bán hàng của bạn bằng dịch vụ khách hàng xuất sắc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ của bạn trên nền tảng online bằng giải pháp hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội của chúng tôi ngay hôm nay!

Phản hồi mọi bình luận, tin nhắn và đề cập trên mạng xã hội

Các giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội chính là vũ khí bí mật đối với doanh nghiệp qua sự hiện diện của bạn trên các mạng xã hội khác nhau. Tối ưu hóa mọi tin nhắn, bình luận và đề cập của khách hàng trên một bảng điều khiển duy nhất đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ  tin nhắn nào của khách hàng, giúp mang lại một dịch vụ khách hàng liền mạch.

Universal-Inbox-feature-LiveAgent

LiveAgent tích hợp với các nền tảng mạng xã hội như

Tăng doanh số bán hàng bằng tin nhắn Viber

Giúp bạn giao tiếp với khách hàng qua Viber, từ đó gia tăng doanh số bán hàng! Cho phép bạn trả lời các tin nhắn về bán hàng, khuyến mãi hoặc các ưu đãi đặc biệt một cách dễ dàng.

Theo dõi đối thủ cạnh tranh của bạn

Tận dụng các công cụ giám sát mạng xã hội của chúng tôi cho phép bạn theo dõi các từ khóa độc đáo. Bạn tò mò muốn biết mọi người đang nói gì về đối thủ cạnh tranh của mình? Dễ dàng theo dõi hoạt động của họ trên Twitter nhờ giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội của chúng tôi.

Live chat templates

Hãy xử lý ngay vấn đề trước khi quá trễ

Bạn gặp phải một khách hàng đang có thái độ tiêu cực? Hãy xử lý nhanh vấn đề của họ trước khi khách hàng hủy bỏ dịch vụ của bạn! LiveAgent cho phép bạn theo dõi bất kỳ đề cập nào về doanh nghiệp hay thương hiệu của bạn trên Twitter, (ngay cả khi không có ai gắn tag) và từ đó chủ động tương tác với khách hàng. Hãy khắc phục tình trạng này ngay hôm nay!

Công nghệ bảo mật dữ liệu hàng đầu

Chia sẻ thông tin đăng nhập đã là dĩ vãng! Phần mềm của chúng tôi cho phép nhân viên của bạn làm việc trên một giao diện chung, giúp họ phối hợp cùng nhau để trả lời các câu hỏi trên mạng xã hội mà không cần phải đăng nhập vào từng nền tảng khác nhau.

Security lock and badge
Performance report by LiveAgent

Loại bỏ các yếu tố không hiệu quả giúp nâng cao năng suất làm việc

Các giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội giúp nâng cao năng suất hơn 35%. Loại bỏ những yếu tố phiền nhiễu nội dung không phù hợp trên bảng tin của Instagram, Twitter và Facebook bằng cách trả lời tất cả các tin nhắn và thông báo từ màn hình của tư vấn viên. Hãy nói lời tạm biệt với các meme và những lần kéo lê chuột dài vô tận!

Rút tỉa kinh nghiệm từ quá trình xử lý các ticket trên nhiều kênh khác nhau

Thiếu cái nhìn toàn diện? Các giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội sẽ giúp bạn cập nhật mọi thông tin! Theo dõi quá trình giải quyết vấn đề của từng khách hàng trên kênh live chat, mạng xã hội, email hoặc điện thoại trong cùng một trang ticket duy nhất. Thật là dễ dàng!

LiveAgent helpdesk tour
LiveAgent CRM integrations

Cá nhân hóa nội dung phản hồi nhanh chóng

Tận dụng các tính năng tiên tiến của giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội như hệ thống CRM được tích hợp sẵn hoặc mẫu tin nhắn soạn trước. Tiết kiệm của bạn đến 15 giờ mỗi tuần nhờ lưu trữ tất cả thông tin khách hàng có sẵn cũng như các mẫu câu trả lời dẵ được tạo trước.

Hỗ trợ khách hàng mọi lúc ngay trên thiết bị di động của bạn

Thời buổi hiện đại đòi hỏi những giải pháp hiện đại. Giúp bạn trả lời các câu hỏi trên mạng xã hội ở mọi nơi bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi có sẵn trên Google Play và App Store.

LiveAgent Mobile App
Customer service templates

Giảm tải các tác vụ mang tính lặp đi lặp lại

Các giải pháp hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội trang bị nhiều tính năng tự động hóa. Tự động hóa các tác vụ mang tính lặp đi lặp lại như theo dõi, phân công công việc hoặc thẻ tag … Khả năng ứng dụng là vô tận.

Luôn học hỏi và cải tiến dịch vụ khách hàng

Nâng cao chất lượng dịch vụ của bạn (cũng như trải nghiệm của khách hàng) bằng các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ của chúng tôi. Rút tỉa kinh nghiệm từ các dữ liệu Insights theo thời gian thực và từ đó điều chỉnh chiến lược dịch vụ của bạn cho phù hợp.

Reports feature by LiveAgent
Live-chat-benefits-Improved-CX-with-chat-invitations

Bạn đang gặp phải vấn đề?

Chúng tôi sẽ không để bạn phải chờ đợi! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn có liên hệ với chúng tôi qua live chat, email hoặc điện thoại vào bất cứ lúc nào.

Vì sao LiveAgent là giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt nhất trên mạng xã hội?

Tiết kiệm được nhiều hơn với LiveAgent

Tìm hiểu xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu cho các tính năng hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội với bảng so sánh phí hữu ích giữa LiveAgent và các đối thủ cạnh tranh.

Khách hàng chính là bằng chứng tốt nhất

 • Partly

  Roman Bosch

  Partly

  Thật vinh hạnh khi có một cổng thông tin tuyệt vời để cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng...

 • HostingAdvice.com

  Christine Preusler

  HostingAdvice

  LiveAgent giúp các nhân viên của chúng tôi tăng mạnh khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chính xác...

 • covomo

  Karl Dieterich

  Covomo

  LiveAgent giúp chúng tôi đạt được 2 mục tiêu quan trọng: gia tăng doanh số bán hàng và mức độ...

 • HEWO

  Hendrik Henze

  HEWO Internetmarketing

  Chúng tôi dùng LiveAgent từ tháng 8 và chúng tôi thực sự hài lòng với nó.

 • WebMaster Deals

  Razvan Sava

  Webmaster Deals

  Kể từ khi chúng tôi dùng LiveAgent, thời gian hồi đáp của chúng tôi gia tăng 60%.

 • XperienceHR

  Taras Baca

  XperienceHR

  Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trả tiền của chúng tôi đã tăng 325% trong tháng đầu tiên chúng tôi...

 • TAZAR Group

  Andrej Ftomin

  TAZAR Group

  Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cách tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp như vậy.

 • The Workplace Depot

  Matt Janaway

  The Workplace Depot

  Chúng tôi nhận thấy rằng LiveAgent là giải pháp cho kênh trò chuyện trực tiếp tốt nhất cho đến nay.

 • CSI Products

  Viviane Carter

  CSI Products

  Chúng tôi sử dụng LiveAgent trên tất cả các trang web thương mại điện tử của chúng tôi. Công cụ...

 • Lucky Bike

  Christian Lange

  Lucky-Bike

  Với LiveAgent, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

 • Projure

  Jens Malmqvist

  Projure

  Tôi sẽ giới thiệu LiveAgent cho bất kỳ ai quan tâm đến mong muốn làm cho dịch vụ khách hàng...

 • Websignal

  Catana Alexandru

  Websignal

  Tôi chắc chắn bạn sẽ tốn 90% thời gian trong ngày để sắp xếp các email nếu không có LiveAgent.

 • All British Casino

  Jan Wienk

  All British Casino

  Với LiveAgent, chúng tôi có thể làm cho khách hàng của mình hài lòng với dịch vụ hỗ trợ khách...

 • Norske Automaten

  Allan Bjerkan

  Norske Automaten

  LiveAgent rất đáng tin cậy, mức phí hợp lý, và là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kì doanh...

 • Study Portals

  Sissy Böttcher

  Study Portals

  Chúng tôi rất thích LiveAgent vì dễ sử dụng và có nhiều chức năng tuyệt vời, ví dụ như tính...

 • TypoAssassin

  Peter Koning

  TypoAssassin

  Chúng tôi yêu LiveAgent - Giúp chúng tôi chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

 • Factorchic

  Aranzazu F

  Factorchic

  Chúng tôi mong muốn khách hàng có trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất. Đó là lý do chúng...

 • MyFutureBusiness

  Rick Nuske

  MyFutureBusiness

  Từ khâu cài đặt cho tới hỗ trợ và mọi hoạt động liên quan, đội ngũ LiveAgent luôn làm chúng...

 • 123 Nakup

  Vojtech Kelecsenyi

  123-Nakup

  LiveAgent giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc quý giá mỗi ngày với dịch vụ khách hàng bài...

 • Betconstruct

  Rafael Kobalyan

  Betconstruct

  Các đại lý không giới hạn, email, truyền thông xã hội, và hệ thống điện thoại hợp nhất. Tất cả...

 • Atomer

  Martin Drugaj

  Atomer

  Chúng tôi đã sử dụng LiveAgent từ năm 2013. Chúng tôi không thể tưởng tượng được nếu phải làm việc...

 • AVMarket

  Ivan Golubović

  AVMarket

  Nó là một giải pháp thực sự đáng tiền khi có thể hỗ trợ bạn với một lượng lớn yêu...

 • Trung Tâm Tư Vấn Ngôn Ngữ Antalya

  Rustem Gimaev

  Trung Tâm Tư Vấn Ngôn Ngữ Antalya

  Rất khó để quản lý các emails với khách hàng qua Outlook. Với LiveAgent chúng tôi đảm bảo mỗi email...

 • tekRESCUE

  Randy Bryan

  tekRESCUE

  LiveAgent thực sự rất tuyệt vời. Rất nhanh và rất ít công sức bỏ ra, tôi đã cài đặt xong...

 • Marietta Corporation

  Timothy G. Keys

  Marietta Corporation

  Tôi cực kỳ khuyến khích các bạn sử dụng hệ thống LiveAgent, không chỉ như một lựa chọn thế cho...

 • eFortuna

  Mihaela Teodorescu

  eFortuna

  Đội ngũ hỗ trợ của họ luôn phản hồi kịp thời với các giải pháp triển khai nhanh chóng.

 • TrustPay

  Hilda Andrejkovičová

  TrustPay

  Hệ thống giúp chúng tôi phân loại các nhóm Phiếu yêu cầu hỗ trợ khác nhau và giúp theo dõi...

 • Nay

  Alexandra Danišová

  Nay

  Chúng tôi nhận thấy LiveAgent là một công cụ tuyệt với để tương tác với khách hàng.

 • m:zone

  Samuel Smahel

  m:zone

  LiveAgent giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình giao tiếp với khách hàng và cung cấp tùy chọn trò chuyện...

 • Volterman

  David Chandler

  Volterman

  Nói một cách đơn giản - LiveAgent đánh bại mọi đối thủ ở lĩnh vực này, hoặc thậm chí tốt...

Bạn Sẽ Được Chúng Tôi Hỗ Trợ Tận Tâm!

Bạn có biết Huawei, BMW, Yamaha và O2 có điều gì chung không? Bạn đoán đúng rồi đấy... LiveAgent

Dùng thử miễn phí ngay Không cần thẻ tín dụng
Bài viết liên quan đếnCác giải pháp thay thế phần mềm hỗ trợ khách hàng qua mạng xã hội
Options of assigning Chats to Agents previously communicating withcustomers. Random Assignment, Average Utilization, Max Utilization, Ring-to-all, Priorities.

How does the chat routing work?

Options of assigning Chats to Agents previously communicating withcustomers. Random Assignment, Average Utilization, Max Utilization, Ring-to-all, Priorities.

Tuỳ chỉnh Kho Âm Thanh và tạo cho mình các âm thanh thông báo tuỳ chỉnh khi có Phiếu Hỗ Trợ, Cuộc Gọi, Tin nhắn Chat, kết nối mới đến và hơn thế nữa.

Âm Thanh

LiveAgent cung cấp giải pháp quản lý hỗ trợ khách hàng và tối ưu hóa việc tương tác với khách hàng thông qua nhiều kênh tiếp xúc khác nhau. Dùng thử 7 hoặc 30 ngày miễn phí.

Phụ trách thanh toán, hóa đơn, ủy quyền thanh toán và các tác vụ khác bằng thành phần tích hợp và công cụ thanh toán của LiveAgent.

Quản lý thanh toán

Công ty cung cấp các phần mềm CSKH, hệ thống thoại VoIP, tổng đài và quản lý khiếu nại. Liên hệ để biết thêm chi tiết và lên lịch demo.

Videos - Review Cong Nghe Ai Eye Scan Cua Google

Review công nghệ AI Eye Scan của Google

Videos - Review Cong Nghe Ai Eye Scan Cua Google

Bạn cần nghỉ ngơi? Chỉ cần nhấn vào nút tạm dừng để ngừng nhận phiếu, cuộc trò chuyện và cuộc gọi mới trong khi vắng mặt khỏi dịch vụ trợ giúp của mình.

Tạm dừng

Tìm hiểu về giảm leo thang và tăng oxytocin giảm cortisol. LiveAgent là phần mềm hỗ trợ tương tác và tăng trải nghiệm khách hàng.

Slido là một ứng dụng web cho phép khán giả đặt câu hỏi hoặc gửi phiếu thăm dò ý kiến trong các buổi thuyết trình, cuộc họp hoặc sự kiện. Đọc thêm.

Sli.do

Giới thiệu chương trình Affiliate, kiến thức và mẫu template. Khách hàng Kinh doanh được ưu tiên với dịch vụ CSKH hiệu quả từ LiveAgent.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo