AJAX

AJAX là gì?

AJAX còn được gọi là JavaScript và XML không đồng bộ. Nó là sự kết hợp của JavaScript, Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng, Mô hình Đối tượng Tài liệu, HTML động và các công cụ lập trình khác, được sử dụng để tạo các ứng dụng web không đồng bộ. Mỗi công cụ lập trình đều có tầm quan trọng riêng của nó. Các ứng dụng web này có thể gửi thông tin đến máy chủ và đưa chúng trở lại phần nền. Công cụ này cho phép cập nhật nội dung trên các trang web trong giây lát khi có một hoạt động được thực hiện. Ajax mang lại nhiều lợi ích và lợi thế.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is AJAX?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “AJAX, or asynchronous JavaScript and XML, is a technique for creating web applications in which user interaction with the server takes place asynchronously, so i.e. the entire document is not reloaded. This method of programming is to enable more dynamic interaction with the user compared to the traditional model.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What benefits AJAX brings?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The benefits that AJAX brings are: increasing the usability and ergonomics of internet applications, reducing the number of screens and steps required to obtain the desired effect, downloading only the necessary data, lack of need to refresh the entire page, providing a faster interface.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access information on base agent in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Thanks to AJAX, among other things, customer support services can work efficiently and dynamically. The website does not waste time loading completely, and only the elements that require it are updated.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

AJAX là gì?

AJAX, hay JavaScript và XML không đồng bộ, là một kỹ thuật để tạo các ứng dụng web trong đó tương tác của người dùng với máy chủ diễn ra không đồng bộ, do đó, toàn bộ tài liệu không được tải lại. Phương pháp lập trình này cho phép tương tác với người dùng năng động hơn so với mô hình truyền thống.

AJAX mang lại những lợi ích gì?

Những lợi ích mà AJAX mang lại là: tăng khả năng sử dụng và công thái học của các ứng dụng internet, giảm số lượng màn hình và các bước cần thiết để có được hiệu ứng mong muốn, chỉ tải xuống dữ liệu cần thiết, không cần phải làm mới toàn bộ trang, cung cấp giao diện nhanh hơn.

AJAX hoạt động như thế nào trong LiveAgent?

Nhờ có AJAX cùng các tính năng khác, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng có thể hoạt động hiệu quả và năng động. Trang web không mất thời gian để tải được hoàn toàn và chỉ những yếu tố yêu cầu mới được cập nhật.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo