Giao phiếu yêu cầu hỗ trợ

Giao phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ là công cụ giao tiếp giữa nhân viên hỗ trợ khách hàng và khách hàng. Các phiếu yêu cầu hỗ trợ được tạo ra mà không có bất kỳ quyền sở hữu nào. Bạn cần giao phiếu cho đại diện khách hàng hoặc phòng ban phù hợp và thay đổi quyền sở hữu nó theo cách thủ công. Bạn cần biết ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề và truy vấn và tránh mọi vấn đề xảy ra.

Với LiveAgent, bạn có thể thiết lập tự động việc giao phiếu yêu cầu hỗ trợ cho đại diện khách hàng sau khi trả lời. Bạn có thể tùy chỉnh các tiêu chí, quy tắc và điều kiện của riêng bạn trong cấu hình và chạy nó tự động.

Giao phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does assignt ticket mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ticket is the main tool for communication between the agent and clients. Assigning a ticket means that the ticket must be assigned to the appropriate agent or department in order to be able to act on it.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How can you assing tickets using LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “In LiveAgent, you can assign tickets to the appropriate agent. It can also happen automatically after the agent replies to the client. The owner of a given notification can also be changed.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Is assigning tickets automated?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent has the option to assign tickets automatically. This happens when the agent in question replies to the client. You can also customize your own criteria, rules and conditions in the configuration.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

Giao phiếu yêu cầu hỗ trợ có nghĩa là gì?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ là công cụ chính để giao tiếp giữa nhân viên hỗ trợ khách hàng và khách hàng. Giao phiếu yêu cầu hỗ trợ có nghĩa là phiếu phải được giao cho nhân viên hỗ trợ khách hàng hoặc phòng ban thích hợp để thực hiện phiếu đó.

Làm cách nào để bạn giao phiếu yêu cầu hỗ trợ trên LiveAgent?

Với LiveAgent, bạn có thể giao phiếu cho nhân viên hỗ trợ khách hàng phù hợp. Nó cũng có thể được giao tự động sau khi nhân viên hỗ trợ khách hàng trả lời khách hàng. Chủ sở hữu của một thông báo nhất định cũng có thể được thay đổi.

Việc giao phiếu yêu cầu hỗ trợ có tự động không?

LiveAgent có tùy chọn để giao phiếu tự động. Điều này có thể được thực hiện khi nhân viên hỗ trợ khách hàng được đề cập trả lời khách hàng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tiêu chí, quy tắc và điều kiện của riêng mình trong cấu hình.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo