Giờ làm việc

Giờ làm việc là gì?

Business hours - the part of the day when a business is usually open.

Cambridge dictionary

Giờ làm việc là số giờ trong lúc nhân viên hỗ trợ của công ty thường làm việc. Các công ty tạo ra số giờ hoạt động cho khách hàng để giao tiếp với nhân viên hỗ trợ. Thời gian trả lời được quyết định phụ thuộc vào giờ văn phòng. Quan trọng là, không ai muốn khách hàng đợi Chuyên viên hỗ trợ trả lời khi họ đang bận, ngủ, hay trong kỳ nghỉ.

Nhiều giờ làm việc có thể được chọn từ các bộ phận khác biệt. Đây là lợi điểm khi các nhân viên làm việc ở những giờ đa dạng, hay trong múi giờ khác nhau. Ví dụ, nhân viên hỗ trợ của công ty sẵn sàng 24 giờ. Do vậy, các công nhân sẽ chỉ tính các cuộc gọi trong ca làm việc của họ.

Giờ làm việc bình thường là gì?

Giờ văn phòng bình thường là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Thường là từ thứ hai đến thứ sáu. Điều này được áp dụng ngoại trừ các ngày lễ hợp pháp.

Tuy nhiên, bạn nên luôn luôn nhớ là, ngày và giờ văn phòng bình thường khác biệt dựa trên địa điểm của công ty.

48 tiếng là bao nhiêu ngày làm việc?

48 tiếng nghĩa là 2 ngày làm việc. Ngày làm việc thường từ thứ hai đến thứ sáu khi đa số công ty chuyên nghiệp hoạt động.

Giờ làm việc tại Mỹ là gì?

Giờ làm việc phụ thuộc vào loại hình kinh doanh. Các địa điểm chính thức, như ngân hàng ở Mỹ thường mở từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều – thứ hai đến thứ sáu. Nhưng, các cửa hàng bán lẻ có thể mở lâu hơn kể cả vào mỗi ngày trong tuần. Điều này thường áp dụng vào mọi ngày ngoại trừ một số ngày lễ hợp pháp hay ngày lễ chung. Các nhà hàng có thể đa dạng dựa trên địa điểm của công ty. Nhìn chung nó thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Làm thế nào phần mềm dịch vụ khách hàng có thể giúp bạn quản lý doanh nghiệp 24/7?

Phần mềm dịch vụ khách hàng giúp các nhân viên của bạn quản lý tất cả vấn đề tại một chỗ. Không cần chuyển đổi nhiều giao diện.

Ví dụ, bạn có thể nhận tất cả Email, Live Chat, trung tâm Cuộc Gọi, Truyền Thông Xã Hội liên quan tới các vấn đề trong một hộp thư Toàn Cầu. Cài đặt và điều khiển tự động LiveAgent của bạn và đạt tới cấp độ hoàn thành dịch vụ khách hàng tốt nhất của bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm về LiveAgent, hãy đọc Phần mềm dịch vụ khách hàng.

Nhưng làm thế nào nó hỗ trợ giờ làm việc của bạn?

Dịch vụ khách hàng thường làm việc theo ca. Khó mà cung cấp dịch vụ 24/7 trừ khi công ty của bạn có khả năng chi trả nguồn lực để thuê thêm nhiều nhân viên hơn.

Phần mềm dịch vụ khách hàng, như LiveAgent cung cấp một Cổng thông tin khách hàng, nó có thể giúp bạn theo nhiều cách. Một yếu tố quan trọng nhất là tạo ra các bài viết Cơ Sở Tri Thức. Cung cấp sự tự phục vụ có thể xảy ra như ví dụ; các bài viết Cơ Sở Tri Thức. Điều này có thể cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ khi nhân viên khách hàng chưa sẵn sàng.

LiveAgent cũng cung cấp tính năng Giờ làm việc. Chức năng này cho phép bạn cài đặt giờ văn phòng cùng với phần mềm. Cài đặt nó giúp nhân viên hỗ trợ khách hàng của bạn chuẩn bị cho các ca làm việc của họ. Nó cũng định ra những hy vọng thực tế của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về tính năng của LiveAgent – Giờ làm việc.

Lợi ích khác của phần mềm dịch vụ khách hàng:

  • giữ chân khách hàng
  • hài lòng khách hàng
  • trả ít hơn cho nguồn lực
  • hiệu quả thời gian
  • lợi nhuận cao hơn
  • khách hàng trung thành
  • cộng đồng khách hàng

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does a term business hours mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Business hours are the hours of the day when activities are usually conducted. Standard working hours vary by country. In many countries it is usually a period of time between 9:00 am and 5:00 pm (also called 9-5).” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to set business hours in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “To set working hours in LiveAgent, go to ‘Configuration’, then select the ‘Automation’ tab and then ‘SLA’. In the next step you click ‘Create level’. At this point, you can turn on and set the working hours by selecting ‘Times are defined in subsequent working hours’. then you select a time zone, set working hours for each day of the week and ‘exclude holidays’ in which your company does not work.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What business hours should you set?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The working hours you choose should depend on the type of your business. When setting working hours, think about your target group – at what times they will want to buy your services. But the most important thing is to include and adhere to the opening hours in all media in which you communicate.” } }] }

FAQ

Thuật ngữ giờ làm việc nghĩa là gì?

Giờ làm việc là số giờ trong ngày khi các hoạt động thường được tiến hành. Số giờ làm việc tiêu chuẩn đa dạng theo từng quốc gia. Ở nhiều nước nó thường là thời kỳ giữa 9 giờ sáng và 5 giờ chiều (cũng gọi là 9-5).

Làm thế nào để cài đặt giờ làm việc trong LiveAgent?

Để cài đặt giờ làm việc trong LiveAgent, hãy đến ‘Cấu hình’, sau đó chọn tab ‘Tự động’ và sau đó ‘SLA’. Trong bước tiếp theo bạn chọn ‘Tạo cấp độ’. Ở điểm này, bạn có thể kích hoạt và cài đặt giờ làm việc bằng cách chọn ‘Số giờ xác định trong giờ làm việc tiếp theo’. Sau đó bạn chọn múi giờ, cài đặt giờ làm việc cho mỗi ngày trong tuần và ‘ngoại trừ ngày lễ’ khi công ty của bạn không làm việc.

Bạn nên cài đặt giờ làm việc nào?

Giờ làm việc bạn chọn nên phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp của bạn. Khi cài đặt giờ làm việc, hãy nghĩ về nhóm mục tiêu của bạn – ở giờ nào họ sẽ muốn mua dịch vụ của bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là bao gồm và bám vào giờ mở cửa tại tất cả mạng truyền thông khi bạn giao tiếp.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo