Dùng thử miễn phí

Lưu trữ (Archiving)

Lưu trữ (archiving) là gì?

Lưu trữ (archiving) là một công cụ có sẵn tuyệt vời, giúp dọn dẹp bộ nhớ và tối ưu hóa phần mềm hỗ trợ khách hàng. Lưu trữ là những dữ liệu và thông tin được chuyển đến kho lưu trữ hiếm khi được sử dụng. Bạn có thể dùng nó để lưu trữ các phiếu yêu cầu hỗ trợ đã đóng và những email đã được giải quyết xong hoặc đã đóng sau một thời gian nhất định. Tính năng lưu trữ (archiving) được chạy tự động. Nó cũng giúp tách biệt các yêu cầu đang hoạt động và các yêu cầu đang được lưu trữ. Trong LiveAgent, bạn cũng có thể lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc trên mạng xã hội của mình dưới dạng thông tin liên lạc trên Facebook hoặc Twitter trong các phiếu yêu cầu hỗ trợ.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does archiving mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Archiving is the act of moving data to another location in storage for long-term storage. In LiveAgent it is possible to archive resolved or closed tickets and e-mails after a specified time.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What can you archive?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “In LiveAgent you can archive resolved or closed tickets and an email after a specified time. In addition, you can archive all communication on social media (e.g. on Facebook and Twitter) via reports.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Does LiveAgent offer the feature of archiving?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent has an archive option. Thanks to this, the memory is cleaned on an ongoing basis and the technical support software is optimized. Archiving in LiveAgent is automatic. You also have the option of separating active and archived requests.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

Tính năng lưu trữ có nghĩa là gì?

Lưu trữ là hành động di chuyển dữ liệu đến một vị trí khác trong kho để lưu trữ lâu dài. Trong LiveAgent, bạn có thể lưu trữ các phiếu yêu cầu hỗ trợ và e-mail đã được giải quyết xong hoặc đã đóng sau một thời gian nhất định.

Bạn có thể lưu trữ những gì?

Trong LiveAgent, bạn có thể lưu trữ các phiếu yêu cầu hỗ trợ và các email đã được giải quyết xong hoặc đã đóng sau một thời gian nhất định. Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin liên lạc trên mạng xã hội (ví dụ: trên Facebook và Twitter) thông qua các báo cáo.

LiveAgent có cung cấp tính năng lưu trữ không?

LiveAgent có tính năng lưu trữ. Nhờ đó, bộ nhớ được làm sạch liên tục và phần mềm hỗ trợ kỹ thuật được tối ưu hóa. Việc lưu trữ trong LiveAgent là tự động. Bạn cũng có tùy chọn tách biệt các yêu cầu đang hoạt động và các yêu cầu đã lưu trữ.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo