Nhân viên không hạn chế

Nhân viên không hạn chế là ai?

Nhân viên không hạn chế là một chức vụ nhân viên, cho nhân viên toàn quyền truy cập vào tất cả phiếu. Họ có thể quản lý mọi thứ mà không có bất kỳ giới hạn nào, vì họ không bị hạn chế đối với một nhóm hay tổ chức đặc biệt. Trong LiveAgent nó được gọi là Quản trị viên. Quản trị viên có thể quản lý mọi thứ và cũng cấu hình hệ thống.

Frequently asked questions

Làm thế nào bạn định nghĩa nhân viên không hạn chế?

Nhân viên không hạn chế là một nhân viên có quyền truy cập vào tất cả phiếu hiện có trong phần mềm dịch vụ khách hàng. Nó có nghĩa là nhân viên có thể truy cập vào tất cả phiếu. Mọi nhóm phiếu cụ thể đều có thể được ẩn.

 

Nhân viên không hạn chế có quyền lợi nào?

Nhân viên không hạn chế có quyền truy cập vào tất cả phiếu, nghĩa là không có giới hạn. Những nhân viên này đặc biệt hữu ích khi tạo ra các kích hoạt.

 

Bạn có thể đặt ra một nhân viên không hạn chế trong LiveAgent không?

Nhân viên không hạn chế hiện có thể sử dụng trong LiveAgent. Chức vụ này được gán dưới tên của quản trị viên. Trong số những nhân viên khác, quản trị viên có thể quản lý tất cả phiếu cũng như cấu hình hệ thống. Không có giới hạn chỉ bị hạn chế cho một nhóm phiếu cụ thể.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo