Nhóm nhân viên

Nhóm nhân viên là gì?

Một nhóm nhân viên, cũng được gọi là bộ phận, là một nhóm các nhân viên, có cùng các khả năng và kỹ năng giống nhau. Nó cũng là một loại tổ chức con người và quá trình sắp xếp hợp lý. Các nhóm nhân viên dựa trên một số điều, ví dụ như vị trí của các khách hàng hay loại vấn đề. Nó giúp các nhân viên tập trung vào lĩnh vực cụ thể và duy trì tập trung và hiệu quả. Tất cả tin nhắn mới đến và cuộc gọi vào qua nhiều kênh khác nhau trong một lúc được chuyển hướng đến các nhóm nhân viên khác nhau mà không cần tiến hành thủ công. Tạo ra các nhóm nhân viên trong LiveAgent của bạn.

Tìm hiểu thêm về Bộ Phận trong LiveAgent.

Nhóm nhân viên là gì? - App - Uploads - 2019 - 09 - Departments.png
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “What does agent for group mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A group agent is a group of agents who have similar abilities and skills. Besides, it is an improvement in organizing people. Thanks to this grouping, agents can focus on a specific area. This favors the effectiveness and efficiency of agents.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to create agent groups in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “In LiveAgent you can create so-called departments. For example, you can create a ‘sale’ group and assign appropriate tickets to it. You can create them in the ‘configuration’ section and then clicking ‘departments’. Here you can create and manage your groups.” } } ] }

FAQ

Nhóm nhân viên nghĩa là gì?

Một nhóm nhân viên là một nhóm các nhân viên có các kỹ năng và khả năng tương tự nhau. Ngoài ra, nó là sự tiến bộ trong cách tổ chức con người. Nhờ vào cách nhóm này, các nhân viên có thể tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Điều này làm lợi cho hiệu suất và năng lực của các nhân viên.

Làm thế nào để tạo ra các nhóm nhân viên trong LiveAgent?

Trong LiveAgent bạn có thể tạo ra nhóm cũng được gọi là các bộ phận. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một nhóm “bán hàng” và sắp xếp các phiếu thích hợp cho nó. Bạn có thể tạo ra chúng trong phần “cấu hình” và sau đó chọn “bộ phận”. Ở đây bạn có thể tạo ra và quản lý các nhóm của bạn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo