Vòng đời phiếu

Vòng đời phiếu là gì?

Một phiếu có thể trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong suốt vòng đời của nó. Thông thường khi một phiếu lần đầu đến, trạng thái của nó là Mới. Khi một nhân viên trả lời phiếu này, trạng thái của nó được đổi thành đã trả lời. Nếu một khách hàng trả lời lại với cùng một phiếu, trạng thái của nó được đổi thành Mở. Sau đó, một nhân viên có thể trả lời phiếu này lần nữa (và quá trình tương tự tiếp tục) hay đơn giản giải quyết phiếu này và trạng thái sẽ được đổi thành Đã giải quyết.

Trái lại, trong suốt vòng đời phiếu, phiếu có thể bị Trì hoãn cho đến sau đó, bị Đánh giấu như Thư rác, Xóa hay Quá hạn.

Tất cả hành động liên quan đến phiếu được đánh giấu với nhãn thời gian trong dòng phiếu.

Vòng đời phiếu là gì?

Frequently asked questions

Làm thế nào bạn xác định một vòng đời phiếu?

Vòng đời phiếu là tất cả những giai đoạn qua đó, mọi phiếu diễn tiến khi đến với dịch vụ khách hàng. Khi phiếu xuất hiện lần đầu tiên, nó nhận được trạng thái “Mới”, và những giai đoạn vòng đời tiếp theo là “Mở”, “Đã trả lời”, “Đã giải quyết” và “Bị trì hoãn”. 

 

Tại sao bạn nên phân tích vòng đời của các phiếu?

Phân tích vòng đời phiếu làm cho nó có khả năng xác định các loại phiếu nào xuất hiện thường xuyên nhất, cho dù chúng khó giải quyết hay có khả năng cho một câu trả lời nhanh.

 

Bạn có thể kiểm tra vòng đời phiếu trong LiveAgent?

Trong LiveAgent bạn có thể kiểm tra vòng đời của các phiếu. Tất cả hành động liên quan tới một phiếu cụ thể là được đánh giấu với nhãn thời gian bên cạnh từng nhãn.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo