Dùng thử miễn phí

Tự động hóa

Tự động hóa là gì?

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ thông thường của các trường hợp khiếu nại khác nhau trong LiveAgent của bạn. (Các quy tắc) tự động hóa là một tính năng hoàn hảo, cho phép bạn làm được điều đó. Nó được sử dụng để tạo các quy trình công việc giúp giải quyết khiếu nại nhanh chóng và thỏa đáng. Bạn hãy xác định kết hợp các tiêu chí và điều kiện và chỉ định một hoạt động mà tính năng đó cần thực hiện. Bạn có thể tạo một tự động hóa cho nhiều trường hợp khiếu nại khác nhau. Nó rất đơn giản.

Một tự động hóa mang lại nhiều thuận lợi và lợi ích. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian. Với LiveAgent, bạn có thể tạo tự động hóa tùy chỉnh của mình.

Tìm hiểu thêm về Các quy tắc (Tự động hóa) trong LiveAgent.

Tự động hóa
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does the term automations mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Automation is a process that aims to increase the efficiency and effectiveness of work. If employees’ tasks are repetitive and can be defined by criteria, and define the exact actions to be performed by the function, they can be performed automatically. This saves you time that can be spent on other activities that will improve your customer service.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What automations does LiveAgent offer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent automates processes such as: moving all tickets containing a specific word to a specific department, spam removal or tagging, assigning tickets, sending a message, chatbot service” } }] }

Các câu hỏi thường gặp

Thuật ngữ tự động hóa có nghĩa là gì?

Tự động hóa là một quá trình nhằm mục đích tăng hiệu suất và hiệu quả của công việc. Nếu nhiệm vụ của nhân viên là lặp đi lặp lại và có thể được xác định theo những tiêu chí nhất định, và các hành động chính xác có thể được thực hiện bởi một chức năng nhất định, thì chúng có thể được thực hiện tự động. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian để dành cho các hoạt động khác nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn.

LiveAgent cung cấp những tính năng tự động hóa nào?

LiveAgent có thể tự động hóa các quy trình như: di chuyển tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ có chứa một từ cụ thể đến một phòng ban cụ thể, xóa hoặc gắn thẻ spam, giao phiếu yêu cầu hỗ trợ, gửi tin nhắn, dịch vụ chatbot

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo