Tỷ Lệ Rời Bỏ

Tỷ Lệ Rời Bỏ là gì?

Tỷ Lệ Rời Bỏ được tính khi một khách hàng chấm dứt gia hạn hoặc không tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Tỷ Lệ Rời Bỏ còn được gọi là Độ giảm khách hàng. Có rất nhiều vấn đề làm tăng Tỷ Lệ Khách Hàng Rời Bỏ. Một trong số đó chính là dịch vụ khách hàng kém.

Lấy tổng số khách hàng đã ngừng sử dụng, trong một khoảng thời gian nhất định, chia cho tổng số khách hàng bạn có vào đầu chu kỳ thời gian bạn chọn. Bằng cách này bạn có thể tính được Tỷ Lệ Rời Bỏ.

Tốt hơn là nên chăm sóc và giữ chân khách hàng. Một cách nữa là hãy cung cấp dịch vụ khách hàng ưu việt với LiveAgent.

Frequently asked questions

Tỷ Lệ Rời Bỏ là gì?

Tỷ Lệ Rời Bỏ là một chỉ số biểu thị có bao nhiêu khách hàng đã ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoản thời gian nhất định. Nó cũng cho phép chúng ta đánh giá sản phẩm doanh nghiệp đem lại đáng giá như thế nào và làm thế nào để giữ khách hàng ở lại với doanh nghiệp.

Tỷ Lệ Rời Bỏ được tính như thế nào?

Để tính Tỷ Lệ Rời Bỏ, lấy số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn vào cuối tháng trừ cho số khách hàng vào một ngày nhất định (ví dụ: ngày đầu tiên của tháng). Sau đó lấy kết quả chia cho số khách hàng đang sử dụng, chúng ta sẽ có được tỷ lệ phần trăm khách hàng rời bỏ. Ví dụ: (1000-200) / 1000 = 80% Tỷ Lệ Rời Bỏ

Doanh nghiệp có thể làm gì để làm giảm Tỷ Lệ Rời Bỏ?

Để giảm tỷ lệ rời bỏ, doanh nghiệp cần kiên trì tìm hiểu và phân tích lý do tại sao khách hàng rời bỏ. Ví dụ, liên hệ với những khách hàng đang muốn dừng hợp tác cũng là một hành động hữu ích. Việc này có thể đem lại hai điểm lợi - một là cơ hội giành lại niềm tin nơi khách hàng, và hai là hiểu được nguyên nhân họ muốn ngừng sử dụng. Giáo dục khách hàng cũng cựckỳ quan trọng. Nó liên hệ mật thiết với, ví dụ như, việc khách hàng biết mình phải liên hệ với ai trong trường hợp phát sinh vấn đề. Bạn có thể cải thiện điều gì nữa không? Chắc chắn đó là dịch vụ khách hàng, mức độ dịch vụ có tác động rất lớn đến phương thức tiếp cận khách hàng, cũng như đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và đặt niềm tin vào nó.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo