Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng

Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Khi một nhân viên hỗ trợ khách hàng mới được thêm vào LiveAgent, bạn cần phải xác định vai trò của người đó. Vai trò của nhân viên hỗ trợ khách hàng thể hiện và xác định khả năng và trách nhiệm của người đó trong phần mềm hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể lựa chọn giữa hai vai trò trong LiveAgent. Với vai trò quản trị viên, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể kiểm soát và quản lý cài đặt hệ thống. Với vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể trả lời các phiếu yêu cầu hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng, nhưng họ không thể giám sát hệ thống. Việc tạo vai trò của một nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ giúp vai trò của người đó được thể hiện có tổ chức và rõ ràng hơn.

LiveAgent's agent role
Vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent
Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo