SpamAssassin

Trước khi bạn kích hoạt plugin này, hãy đảm bảo rằng SpamAssassin đã được cài đặt trên máy chủ của bạn.

  • Đăng nhập vào trang tổng quan của LiveAgent và nhấp vào cấu hình
  • Nhấp vào Hệ thống và Plugin
  • Tìm SpamAssassin trong danh sách plugin. Nhấp vào thanh trượt để kích hoạt.
  • Nhấp vào nút Định cấu hình và nhập IP hoặc tên máy chủ của máy chủ SpamAssassin của bạn và số cổng của dịch vụ SpamAssassin.
  • Ngoài ra, bạn có thể chọn “Teach” để cải thiện chất lượng nhận dạng thư rác. Cảnh báo: Phải khả dụng trên máy chủ SpamAssassin.
  •  Điều hướng đến Cấu hình>Email>Tài khoản Mail chọn địa chỉ email của bạn đã được kết nối với LiveAgent và nhấp vào Chỉnh sửa
  • Chọn “Xử lý bằng SpamAssassin”

SpamAssassin là gì?

Apache SpamAssassin là một chương trình máy tính được sử dụng để lọc thư rác trong e-mail. Chương trình này sử dụng nhiều kỹ thuật phát hiện thư rác, bao gồm kỹ thuật DNS và tổng kiểm tra mờ, lọc Bayes, chương trình bên ngoài, danh sách đen và cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Làm cách nào có thể sử dụng SpamAssassin?

Lọc các email đến thông qua bộ lọc thư rác của SpamAssassin. Các email được đánh dấu là thư rác vẫn có thể được tìm thấy trong phiếu yêu cầu hỗ trợ được đánh dấu là thư rác.

Frequently asked questions

SpamAssassin là gì?

SpamAssassin là một chương trình máy tính giúp bạn tự động phát hiện các email rác.

Làm cách nào bạn có thể sử dụng thành phần tích hợp SpamAssassin trong LiveAgent?

Thành phần tích hợp SpamAssassin tạo ra quy trình làm việc hiệu quả hơn cho người đại diện dịch vụ khách hàng của bạn bằng cách lọc bất kỳ THƯ RÁC nào khỏi email của bạn. Do đó, nhân viên có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn thay vì xem vô số email RÁC.

Quay lại Tích hợp Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo