Báo cáo thẻ

Thẻ chỉ đơn giản là những từ hoặc cụm từ bạn có thể sử dụng để thêm nội hàm cho Phiếu yêu cầu hỗ trợ. Thẻ cung cấp cho bạn sự linh hoạt không giới hạn trong việc quản lý và tùy chỉnh quy trình hỗ trợ.

Ví dụ

Bạn có thể muốn gắn thẻ tất cả các nhu cầu là câu hỏi về bán hàng bằng một Thẻ như “bán hàng” hoặc “trước bán hàng”.

Dưới đây là một số tùy chọn cho việc sử dụng Thẻ:

 • Thêm Thẻ vào Phiếu yêu cầu hỗ trợ, theo cách thủ công hoặc tự động và sử dụng các Thẻ đó để tạo quy trình công việc tùy chỉnh.
 • Duyệt Phiếu yêu cầu hỗ trợ theo Thẻ.
 • Sử dụng Thẻ trong Quy tắc kinh doanh của bạn (Quy tắcQuy tắc SLAQuy tắc thời gian) để tạo quy trình công việc tùy chỉnh.
 • Tạo chế độ xem và báo cáo theo Thẻ.

Lưu ý:

Bạn có thể thêm nhiều Thẻ vào một Phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Danh sách các sửa đổi có thể thực hiện:

Khi tạo Thẻ, bạn có thể sửa đổi tùy ý.

 • Tên
 • Màu sắc văn bản
 • Màu nền
Sua-doi-the-LiveAgent

Thêm Thẻ vào Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Bạn có thể muốn Gắn thẻ tất cả các Phiếu yêu cầu hỗ trợ là câu hỏi về bán hàng bằng một Thẻ như “bán hàng” hoặc “trước bán hàng”.

Lọc Phiếu yêu cầu hỗ trợ theo Thẻ

Bạn có thể muốn lọc tất cả các Phiếu yêu cầu hỗ trợ cần phản hồi gấp và là câu hỏi về trước bán hàng bằng một Thẻ như “gấp” hoặc “trước bán hàng”.

Báo cáo thẻ

LiveAgent cung cấp báo cáo về các Thẻ được thêm vào tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ trong một phạm vi thời gian cụ thể. Các mục nhập riêng lẻ có thể được sắp xếp theo phạm vi thời gian, Bộ phận, kênh và Nhân viên. Báo cáo thẻ có thể được xuất sang tệp CSV.

Báo cáo thẻ có thể thể hiện dữ liệu của bạn dưới những dạng biểu đồ sau:

Các tùy chọn hiển thị báo cáo (cột):

 • Thẻ
 • Câu trả lời
 • Thời gian TB cho một câu trả lời mới
 • Thời gian TB để mở câu trả lời
 • Cuộc gọi
 • Cuộc gọi nhỡ
 • Phút gọi
 • Tin nhắn chat
 • Chat
 • Chat bị nhỡ
 • Thời gian nhận chat TB
 • Thời gian chat TB
 • Không được xếp hạng
 • Không được xếp hạng %
 • Thưởng
 • Thưởng %
 • Khiển trách
 • Khiển trách %
 • Tin nhắn đến
 • Cuộc gọi đến
 • Cuộc gọi đã kết thúc
 • Chat đến
 • Chat đã kết thúc
 • Lưu ý
 • Phiếu đã tạo
 • Phiếu đã giải quyết

Sử dụng Báo cáo thẻ với API

Sử dụng LiveAgent REST API để yêu cầu các giá trị từ Báo cáo thẻ.

Generate SLA compliance reports for free

Create SLA compliance reports to get an overview of how many SLAs have been fulfilled in a specific period of time. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo