Dùng thử miễn phí
 • Features
 • Tính năng so sánh đối chuẩn và bảng xếp hạng

Tính năng so sánh đối chuẩn và bảng xếp hạng

Giúp bạn đọc được các số liệu thống kê về bản thân, như thời lượng bạn online, số lượng tin nhắn bạn đã hồi âm cho khách, và rất nhiều dữ liệu hữu ích khác. So sánh đối chuẩn (benchmark) bản thân mình với các tư vấn viên khác trong cùng bộ phận chăm sóc khách hàng.

Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng về số lượng tin nhắn trả lời

Cho bạn cái nhìn về bản thân so với những tư vấn viên khác cũng như ai có thành tích cao nhất trong ngày. Trao thưởng cho các tư vấn viên dựa trên các số liệu thống kê, đặt mục tiêu nội bộ cũng như biết được ai đang làm việc hiệu quả.

Số liệu thống kê thể hiện trong (tùy chọn):

 • Hôm nay
 • Hôm qua
 • Tuần này (T2-CN)
 • Tuần qua (T2-CN)
 • 7 ngày vừa qua
 • 30 ngày vừa qua
 • 90 ngày vừa qua
 • Tháng này
 • Tháng rồi
 • Năm nay
 • Năm rồi
 • Thời điểm bất kì

Have a worldwide customer base?

Set up your chat, contact, or feedback widgets in over 30 different languages. Try it today for free. No credit card required.

Start free 14-day trial

Bảng xếp hạng theo (tùy chọn):

 • Cấp bậc
 • Huy hiệu
 • Thời gian làm việc
 • Doanh số (Sales)
 • Trả lời
 • Cuộc gọi
 • Tin nhắn chat
 • Chat
 • Không được xếp hạng
 • Phần thưởng
 • Các đánh giá tiêu cực

Các ví dụ về bảng xếp hạng

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo