Hệ thống cấp bậc

Để giúp các tư vấn viên mới dễ dàng hơn trong việc xác định kỹ năng của các tư vấn viên khác cũng như tạo ra các chức danh vui nhộn, chúng tôi đã thêm tính năng “Cấp bậc” bên cạnh tên của các tư vấn viên. Bạn có thể dễ dàng xác định được ai là Dragon Slayer (Nhà vô địch) trong bộ phận hỗ trợ khách hàng của mình!

Hệ thống cấp bậc là một bộ phận của ứng dụng Game hóa, thúc đẩy các tư vấn viên cạnh tranh và cùng nhau tiến bộ.

Hiện có 12 cấp bậc cho bạn lựa chọn, từ Novice (người mới), Apprentice (học việc), Professional (chuyên nghiệp), Wizard (thuật sĩ) cho tới the King (Vua) trong bộ phận chăm sóc khách hàng. Các cấp bậc đạt được sẽ theo bạn vĩnh viễn, không mất đi.

Ví dụ

Nếu tư vấn viên nào trả lời được hơn 500 ticket, họ sẽ đạt được cấp bậc Professtional-Chuyên nghiệp (hiển thị trên status của họ) kèm lời nhắn: “Bạn thật chuyên nghiệp. Các câu trả lời của bạn rất chính xác và vào thẳng trọng tâm. Khách hàng rất kì vọng vào câu trả lời của bạn. Hãy phản hồi 500 ticket hay 500 lượt chat để đạt được cấp bậc này.”

Quản trị viên có thể điều chỉnh các cấp bậc này qua việc thiết lập tham số điều kiện.

Danh sách các điều kiện của hệ thống cấp bậc (có thể sử dụng được)

 • mathematical operators – toán tử số học (+,-,/,* )
 • logical operators – toán tử lý luận (||,&&)
 • parenthesis – dấu ngoặc

và các biến số:

 • $worktime (Thời gian làm việc)
 • $answers (Các câu trả lời)
 • $answers_ph (Số câu trả lời theo giờ)
 • $chats (Chat)
 • $chats_ph (Số lượng chat theo giờ)
 • $missed_chats (Số lượng chat bị nhỡ)
 • $chat_answers (Các tin nhắn)
 • $chat_answers_ph (Số lượng tin nhắn theo giờ)
 • $calls (Các cuộc gọi)
 • $calls_ph (Số lượng cuộc gọi theo giờ)
 • $call_seconds (Số phút cuộc gọi)
 • $call_seconds_ph (Số phút cuộc gọi mỗi giờ)
 • $missed_calls (Các cuộc gọi nhỡ)
 • $rewards (Phần thưởng)
 • $rewards_p (Tỉ lệ thưởng theo %)
 • $punishments (Khiển trách)
 • $punishments_p (Mức độ bị khiển trách theo %)
 • $not_ranked (Không được xếp hạng)
 • $not_ranked_p (Tỉ lệ % không được xếp hạng)

Create healthy competitions amongst teams

Create company-wide competitions and get all departments involved! See who’s the leader in the number of tickets resolved, and more. Try it today for free.

Danh sách các cấp bậc tạo sẵn

 • Novice (1) – Bạn là người mới, hãy bắt đầu hành trình của mình.
 • Apprentice (2) – Bạn là người tập sự, đã trả lời được vài ticket, quá trình học hỏi của bạn chỉ mới bắt đầu.
 • Trainee (3) – Bạn đang tiến bộ. Hãy tiếp tục như thế.
 • Beginner (4) – Bạn đã hoàn tất giai đoạn học hỏi của mình. Giờ là lúc thể hiện khả năng của bản thân.
 • Amateur (5) – Bạn hiểu công việc mình đang làm. Hãy tiếp tục phấn đấu.
 • Professional (6) – Bạn thật chuyên nghiệp. Các câu trả lời của bạn rất chính xác và vào thẳng trọng tâm. Khách hàng rất kì vọng vào câu trả lời của bạn.
 • Master (7) – Bạn được kính trọng. Đồng nghiệp noi gương bạn. Hãy giúp đỡ họ để tiến bộ như bạn.
 • Wizard (8) – Các kỹ năng ngày càng vượt xa mọi người. Một số câu trả lời của bạn là tuyệt diệu.
 • Mage (9) – Câu trả lời cho ticket của bạn xuất phát từ xúc cảm thật sự. Kỹ năng của bạn đã tiến tới mức thượng thừa.
 • White Mage (10) – Bạn đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Từ giờ bạn đã có thể đội mũ trắng.
 • Regent (11) – Bạn thống trị hệ thống này. Các ticket không thể làm khó được bạn.
 • King (12) – Bạn chính là Vua. Giờ là lúc giữ gìn và bảo vệ vị trí này, để không ai có thể truất ngôi của bạn.

Bảng xếp hạng cấp bậc

Các tư vấn viên có thể thấy được cấp bậc của nhau cũng như cạnh tranh lẫn nhau.

Bảng xếp hạng cấp bậc
Bảng xếp hạng cấp bậc

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo