Dùng thử miễn phí

Đội ngũ nhân viên

Hãy gặp đội ngũ của chúng tôi

Founders

The brains with the big ideas.

 • Andrej Harsani

  Andrej Harsani

 • Viktor Zeman

  Viktor Zeman

Developers

The magicians building your software.

 • Michal Bebjak

  Michal Bebjak

 • Milos Jancovic

  Milos Jancovic

 • Ondrej Pok

  Ondrej Pok

 • Jan Perdoch

  Jan Perdoch

 • Jakub Zernovic

  Jakub Zernovic

 • Matej Kendera

  Matej Kendera

 • Rasto Kostrab

  Rasto Kostrab

 • Martin Civan

  Martin Civan

 • Daniela Bebjakova

  Daniela Bebjakova

 • Filip Agh

  Filip Agh

 • Jakub Bartak

  Jakub Bartak

 • Vlado Luza

  Vlado Luza

 • Katarina Lukackova

  Katarina Lukackova

 • Matus Svihra

  Matus Svihra

 • Maroš Cerva

  Maroš Cerva

 • Peter Zelina

  Peter Zelina

 • Jan Szaszi

  Jan Szaszi

 • David Molnar

  David Molnar

 • Frantisek Tibensky

  Frantisek Tibensky

Customer Success

Your everyday support heroes.

 • Matus Prastiak

  Matus Prastiak

 • Jozef Stofira

  Jozef Stofira

 • Martin Slastan

  Martin Slastan

 • Martin Svitek

  Martin Svitek

 • Martin Pullmann

  Martin Pullmann

 • Janka Kavulicova

  Janka Kavulicova

 • Jakub Gajdos

  Jakub Gajdos

 • Jakub Pales

  Jakub Pales

 • Peter Hanigovsky

  Peter Hanigovsky

 • Magdalena Hlohovska

  Magdalena Hlohovska

 • Sebastian Slusnik

  Sebastian Slusnik

 • Jan Prostejovsky

  Jan Prostejovsky

 • Branislav Renner

  Branislav Renner

Marketing

Bending the laws of gravity to show up in your Google search.

 • Martin Stepanek

  Martin Stepanek

 • Jozef Remen

  Jozef Remen

 • Jeff Kirk

  Jeff Kirk

 • Andrej Csizmadia

  Andrej Csizmadia

 • Daniel Pison

  Daniel Pison

 • Alexander Sipka

  Alexander Sipka

 • Monika Hudova

  Monika Hudova

 • Alexandra Schweierova

  Alexandra Schweierova

 • Zuzana Mihalcinova

  Zuzana Mihalcinova

 • Oliver Stasinszky

  Oliver Stasinszky

 • Jana Kostelanska

  Jana Kostelanska

 • Peter Cupra

  Peter Cupra

 • Matej Scigulinsky

  Matej Scigulinsky

 • Juraj Tobola

  Juraj Tobola

 • Manuel Pineiro Gonzalez

  Manuel Pineiro Gonzalez

 • Adriana Imrichova

  Adriana Imrichova

 • Radovan Harnak

  Radovan Harnak

Design & UX

Bringing LiveAgent into the 21st century.

 • Zuzana Hanajikova

  Zuzana Hanajikova

 • Ladislav Szocs

  Ladislav Szocs

Sales

Making sales with charisma and great smiles.

 • Sierra Blanchard

  Sierra Blanchard

 • Cody Peterson

  Cody Peterson

 • Andrej Saxon

  Andrej Saxon

 • John Gordon Hilley

  John Gordon Hilley

 • Michaela Gombarova

  Michaela Gombarova

 • Beata Juricova

  Beata Juricova

 • Laura Luongova

  Laura Luongova

 • Michal Koreny

  Michal Koreny

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo