• Template
 • Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng

Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng

Email tạm biệt khách hàng là một trong những email theo dõi nhằm bán hàng hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng nếu khách hàng tiềm năng của bạn đã dừng quan tâm và không phản hồi sau nhiều email theo dõi được gửi. Khi được thực hiện đúng, những email tạm biệt khách hàng có thể giúp bạn cải thiện tỷ lệ phản hồi, đưa những khách hàng tiềm năng nhưng lạnh nhạt đó trở lại trong chu kỳ bán hàng của bạn, và chốt được giao dịch mà có lẽ đã mất.

Trên thực tế, theo Katharine Derum, một giám đốc kinh doanh cấp cao tại Hubspot, đội ngũ của cô nhận thấy một tỷ lệ 33% phản hồi trên các email tạm biệt khách hàng của họ. Không có gì ngạc nhiên khi những kiểu email này ngày càng trở nên phổ biến với nhân viên kinh doanh trong môi trường B2B. Dưới đây là một sự thật ngầm hiểu ngắn gọn về Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng thực sự là gì cùng 10 Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng mà bạn có thể sử dụng trong chiến dịch theo dõi bán hàng của bạn.

Email Tạm Biệt giá trị từ Crocs
Nhãn hàng Crocs cho người nhận email biết rằng họ sẽ bị xoá khỏi danh sách gửi thư của nhãn nếu họ không nhấp vào đây.

Email Tạm Biệt Khách Hàng là gì và tại sao cần gửi chúng?

Email Tạm Biệt chính là email cuối cùng mà bạn sẽ gửi cho một khách hàng tiềm năng khi bạn không nhận được phản hồi nào từ họ trong một thời gian (hoặc không nhận được tin tức gì từ họ) nhằm kích động một phản hồi. Về cơ bản, nó đóng vai trò như một động thái ngừng lại để thúc đẩy những khách hàng tiềm năng nhưng chậm chạp và không trả lời phải phản hồi và hành động ngay vì hầu hết họ đều ngạc nhiên khi nhận được một email “tạm biệt” từ một nhân viên kinh doanh. Thậm chí là các email tạm biệt này có thể sẽ không thể chuyển đổi, nhưng có một vài lý do chắc chắn cho việc gửi chúng:

 • Email Tạm Biệt cung cấp cho khách hàng tiềm năng một sự thúc đẩy nhẹ họ cần, để quay trở lại trong chu trình bán hàng của bạn và tăng tỷ lệ phản hồi
 • Những email tạm biệt được thực hiện tốt để lại ấn tượng tích cực lâu dài về khách hàng tiềm năng và giúp bạn trở thành cái tên đầu tiên trong đầu trong trường hợp họ cần sản phẩm/ dịch vụ của bạn. 
 • Những Email này loại bỏ những khách hàng tiềm năng thấp khỏi quy trình bán hàng giải phóng thời gian để bạn có thể tập trung mọi nỗ lực cho những khách hàng tiềm năng phù hợp hơn.
 • Email tạm biệt còn cho phép bạn đóng lại một chu trình giao tiếp trong khi đặt nền tảng cho một chu trình theo dõi bán hàng mới trong tương lai.

Các tiêu đề Email Tạm Biệt

 • Lời Cảm Ơn từ [Tên Nhãn Hàng]
 • Lời Tạm Biệt từ [Tên Nhãn Hàng]
 • Tôi cho rằng đây là lời tạm biệt?
 • Tôi nên dừng lại hay nên tiếp tục?
 • Bạn vẫn còn hứng thú thực hiện [mục tiêu của khách hàng] chứ?
 • Cho phép chúng tôi đóng hồ sơ của bạn chứ?
 • Đã đến lúc chia tay
 • Lời cuối
 • Tôi đã không thấy bạn phản hồi
 • Không phải bạn. Là tôi.
 • Trước khi tôi tạm biệt…
 • Tôi sẽ nhắn lại trong vòng 6 tháng nữa
 • [Tên người dùng], đây là lần cuối tôi liên hệ trừ khi bạn muốn kết nối lại

Design your own templates

LiveAgent gives you the power to design<br> your own customer email templates,<br> thus helping you improve<br> customer service. Curious about all<br> the opportunities?

10 Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng

Email Tạm biệt có thể phát huy hiệu quả đối với việc theo dõi outbound (khi bạn gửi các email đến các khách hàng tiềm năng chưa từng tương tác trước đó) và inbound (khi bạn gửi email theo dõi đến các khách hàng tiềm năng mà ở một mức nào đó đã thể hiện sự quan tâm đến những gì mà bạn cung cấp). Dù là trường hợp nào, 10 Mẫu Email Tạm Biệt Khách Hàng dưới đây đều có thể là điểm khởi đầu cho những email theo dõi cuối cùng đến những người dùng không phản hồi của bạn.

Email Tạm Biệt lịch sự & trịnh trọng


Hi [Name],

Apologies if my level of persistence has become annoying.

I recently spoke with you about how we can help you with [your value proposition], and at that time it seemed as if we fit your needs. Since then, however, my attempts to reach you have failed. Would you let me know if this is still an opportunity you are interested in?
If I don’t hear back from you by end of the day on Friday, I will assume you would like me to close the file on this opportunity for now. If that is the case, I completely understand and hope that we may be of service to you in the future.
Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt một cách thông thường


Hi [Name],

I’ve reached out to you a few times over the past six months about [your value proposition], but haven’t been able to get a hold of you. I understand that you may be busy, and I hate to bother you further if this is of no interest at all.

If anything changes, feel free to get back in touch and we can schedule a call.

Thanks,
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt một cách thẳng thắng


Hi [Name],

I hope you’re well. I’ve tried to connect several times to discuss [your product/ service] as a solution for [their challenge]. I haven’t heard back from you, so I’m guessing the timing isn’t right, or you’ve gone in a different direction.

If you’re still interested, do let me know. If not, I’ll stop reaching out and wish you all the best with [their objective]. My contact information is below if anything changes for you.

Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt ngắn & đơn giản


Hi [Name],

I thought we were like two peas in a pod, but I totally get it. The timing just isn’t right for us, or [your product/service] isn’t a priority at the moment.

If it ever makes sense to reconnect, shoot me an email.

Cheers!
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt chú trọng vào giá trị


Hi [Name],

I’ve reached out to you a few times recently, but I understand that nobody likes being ambushed with random emails. The truth is, I really believe you’d be interested in what [your product/ service] can offer your team.

When we spoke last, you mentioned a few key areas that you were looking to improve:

1. [Value proposition #1]
2. [Value proposition #2]
3. [Value proposition #3, etc]

Are these still priorities for you? If I don’t hear back from you within this week, I’ll assume this isn’t the right time to continue our conversation and I’ll stop reaching out.

Best,
[YOUR SIGNATURE]

Chia sẻ những nguồn thông tin hữu ích


Hi [Name],

I hope things are well at [their company].

When we last spoke it seemed like [your product/ service] was a fitting solution for [their challenge]. Since I haven’t heard back from you in a while, I assume the timing isn’t right or you have gone in a different direction.

I won’t bug you again about this, but I did want to leave you with a bit of information about [something relevant to their goal].

[Resource 1]
[Resource 2]
[Resource 3]

I hope this helps you achieve [their specific goal]. I won’t reach out again but please feel free to get in touch if you ever need help with [what you provide], I’d be happy to reconnect.

Wishing you all the best,
[YOUR SIGNATURE]

Hỏi về Quyền được đóng hồ sơ của họ


Hi [Name],

I’m in the process of cleaning up my sales pipeline, but I wanted to check with you one last time before I close your file. Since I haven’t heard from you in a while, I’m guessing you’re super busy or your priorities have changed.

If you aren’t interested, do I have your permission to close your file? If you are still interested in how we can help you achieve [specific goals], what do you recommend as the next best step?

P.S. You can book a demo on the following link, and I’ll show you what [your product/ service] can do for you: link to a demo

Cheers!
[YOUR SIGNATURE]

Thiết lập một chu trình theo dõi mới


Hello [Name],

I’ve been reaching out because I see a tremendous opportunity for your team to [reach specific goals] with [your product/ service]. I don’t want to be a bother, and from my ignored messages I’m sensing that’s the case.

I’ll check back in six months or so unless you let me know you’re ready to evaluate sooner.

Best,
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt một cách vui nhộn


Hi [Name],

I don’t want to keep bombarding you with emails, but my job is to follow up persistently on strong potential matches for [your company], like [their company], which is why I’ve continued to hustle.

However, I haven’t heard back from you yet, and that tells me one of the three things:

You’re all set with [business need] and I should stop bothering you.
You’re still interested but haven’t had the time to get back to me yet.
You’ve fallen and can’t get up and, in that case, I’ll call 911 for you…

Please let me know which one it is because I’m starting to worry that it might be No. 3.

Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Email Tạm Biệt thực sự “Tạm Biệt”


Hi [Name],

I’ve reached out to you a few times over the past couple of months to continue our discussion on how [your product/ service] could help you to achieve [their objective].

But it’s starting to feel a little lonely over here… I don’t want to hassle you with more emails if you’ve decided to put off the decision or go with another solution.

If you’re still interested in exploring [your product/ service], let’s reconnect. If not, I guess this really is goodbye.

All the best,
[YOUR SIGNATURE]

Những câu hỏi thường gặp

Một Email Tạm Biệt thường có độ dài như thế nào?

Độ dài của email rất quan trọng. Nếu thông điệp của bạn quá dài, một số người dùng có thể sẽ không đọc hết, và nếu nó quá ngắn, họ có thể cảm thấy rằng bạn đã không cung cấp đầy đủ thông tin. Vì vậy, hãy giữ email trong khoảng từ 75 đến 100 từ.

Email Marketing có hiệu quả trong việc làm khách hàng quay lại không?

Email Marketing hiệu quả khi được sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Nó là một ví dụ điển hình về việc làm thế nào để bạn có thể gắn kết với khách hàng và làm họ cảm thấy họ được lắng nghe. Nhiều công ty không thực hiện được điều này và nó làm cho khách hàng mất niềm tin vào công ty.

Thử LiveAgent ngay hôm nay​

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp chuyển đổi từ những giải pháp helpdesk phổ biến

3.000+ đánh giá Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Một Email Tạm Biệt thường có độ dài như thế nào?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Độ dài của email rất quan trọng. Nếu thông điệp của bạn quá dài, một số người dùng có thể sẽ không đọc hết, và nếu nó quá ngắn, họ có thể cảm thấy rằng bạn đã không cung cấp đầy đủ thông tin. Vì vậy, hãy giữ email trong khoảng từ 75 đến 100 từ. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Email Marketing có hiệu quả trong việc làm khách hàng quay lại không?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Email Marketing hiệu quả khi được sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Nó là một ví dụ điển hình về việc làm thế nào để bạn có thể gắn kết với khách hàng và làm họ cảm thấy họ được lắng nghe. Nhiều công ty không thực hiện được điều này và nó làm cho khách hàng mất niềm tin vào công ty. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Tại sao bạn nên gửi Email tạm biệt?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Email Tạm Biệt cung cấp cho khách hàng tiềm năng một sự thúc đẩy nhẹ họ cần, để quay trở lại trong chu trình bán hàng của bạn và tăng tỷ lệ phản hồi. ” } }] }
Quay lại Template Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo