Cơ sở tri thức

Cơ sở tri thức là gì?

Cơ sở tri thức là một phần của Trung tâm Hỗ trợ của bạn, cung cấp các nội dung tự phục vụ. Nó cung cấp các tài liệu về sản phẩm của bạn cho khách hàng.

Cơ sở tri thức có thể mang lại lợi ích cho cả khách hàng và nhân viên. Khách hàng có thể tìm giải pháp của họ ở đây, mà không phải liên hệ với đội hỗ trợ. Nhân viên có thể xử lý ít phiếu hơn và có thể thấy chúng trực tiếp trong cơ sở tri thức.

Tìm hiểu thêm về Cơ sở tri thức trong LiveAgent.

Cơ sở tri thức là gì?

Frequently asked questions

Cơ sở tri thức là gì?

Cơ sở tri thức là một thư viện tự phục vụ online chứa dụng thông tin về sản phẩm và dịch vụ, các vấn đề cụ thể, và những chủ đề về nhãn hàng cụ thể. Chúng giúp khách hàng, nhưng cũng giúp nhân viên, có được những kiến thức họ chưa có và họ cần để giải quyết vấn đề.

 

Cơ sở tri thức gồm có những gì?

Thứ mà cơ sở tri thức chứa đựng phụ thuộc vào mục đích của nó. Nếu nó được dùng cho mục đích nội bộ của công ty, nó sẽ chứa đựng các thông tin về những quy trình riêng của bộ phận Nhân sự hoặc bộ phận Pháp lý, giải thích chính xác cách sản phẩm hoạt động, và cách giải quyết vấn đề của khách hàng. Nó cũng có thể được dùng cho bên ngoài, trong trường hợp này nó sẽ chứa những thông tin về sản phẩm và dịch vụ hữu ích cho khách hàng.

 

Cơ sở tri thức hoạt động như thế nào trong LiveAgent?

Cơ sở tri thức trong LiveAgent cho phép bạn tạo các hạng mục trong cổng thông tin khách hàng dựa trên sản phẩm và dịch vụ cũng như kiểu khách hàng của bạn. Khách hàng có quyền truy cập vào những nội dung (dưới dạng bài viết, video, hướng dẫn, v.v...) có thể giúp họ xử lý những vấn đề họ có thể gặp khi dùng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp bởi công ty của bạn, Bạn có thể thiết lập nó dựa vào những template có sẵn hoặc thay đổi nó theo nhu cầu của mình.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo