Đào tạo

Đào tạo là gì?

Đào tạo là quá trình hướng dẫn nhân viên sao cho họ được trang bị đầy đủ kỹ năng để phục vụ khách hàng.

Quy trình đào tạo bao gồm cách nói chuyện với khách hàng, cách khắc phục sự cố họ đang gặp phải và cung cấp cho họ đúng thông tin về các sản phẩm mà công ty bạn bán. Đào tạo là điều luôn cần được phát huy. Khi nhân viên bắt đầu làm việc, họ giải quyết vấn đề của khách hàng, họ học hỏi. Mỗi khi giải quyết một vấn đề mới, luôn có một bài học được rút ra. Hội thảo là một cách tuyệt vời để đào tạo nhân viên và giám sát xem họ đã học được bao nhiêu.

Frequently asked questions

Đào tạo là gì?

Đào tạo là quá trình bạn chuẩn bị cho nhân viên của mình sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là một phần của nhóm dịch vụ khách hàng. Học kỹ năng mới, phát triển đội ngũ và trên hết là chuẩn bị cho các nhân viên sẵn sàng thực hiện tác vụ là một cách đào tạo tuyệt vời. 

 

Tại sao đào tạo đội ngũ hỗ trợ lại quan trọng?

Đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhân viên thực hiện nhiệm vụ của họ ở mức độ phù hợp. Đây là cơ hội để họ phát triển bản thân và các kỹ năng của mình. 

 

Yếu tố phổ biến nhất của mọi khóa đào tạo cho nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Các yếu tố phổ biến nhất trong đào tạo nhân viên dịch vụ khách hàng là kiến thức về sản phẩm, các khóa học kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp, chính sách giao tiếp, các khóa học tương tác với khách hàng, bao gồm quan hệ khách hàng, giải quyết mâu thuẫn và quản lý căng thẳng. 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo