Dịch vụ nhận dạng số mới được quay DNIS

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay là gì?

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay (còn được biết đến là DNIS) là một dịch vụ viễn thông được bán cho các công ty, cho phép họ xác định số điện thoại nào mà khách hàng đã quay để kết nối tới họ. Để sử dụng dịch vụ DNIS, công ty điện thoại gửi một số DNIS đến mạng lưới nhận cuộc gọi trước khi thực sự kết nối cuộc gọi. Số DNIS này, thường được biểu thị là một dãy từ 4 đến 10 số, sau đó được sử dụng để định tuyến các cuộc gọi đến chuẩn xác nhằm đạt được hiệu quả dịch vụ qua điện thoại được cung cấp bởi doanh nghiệp.

Dữ liệu DNIS hiếm khi được sử dụng đơn lẻ. Cùng với các tính năng nhận dạng cuộc gọi khác, Dịch vụ nhận dạng số mới được quay được sử dụng rộng rãi bằng nhiều phương thức trong các doanh nghiệp có nhiều đầu số tách biệt cho nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau hoặc các sản phẩm đa dạng. Khi được sử dụng với các đầu số đến miễn-phí, hệ thống số điện thoại doanh nghiệp nhận được một cuộc gọi đến từ khách hàng và chuyển cuộc gọi đó đến một phòng ban thích hợp hoặc sử dụng một danh sách nội dung tương tác trả lời từ động – IVR (Interactive Voice Response) dựa trên những thông tin có được từ DNIS. Điều này đặc biệt hữu ích cho các Tổng Đài Cuộc Gọi phải xử lý một lượng lớn các cuộc gọi đến.

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay hoạt động như thế nào?

Trong ngôn ngữ kỹ thuật, Dịch vụ nhận dạng số mới được quay hoạt động bằng cách truyền các số DTMF (âm kép đa tần) tới bộ phận xử lý. Một cơ chế đặc biệt sẽ giải mã “các tín hiệu” này và hiển thị chúng hoặc cung cấp chúng cho ứng dụng xử lý cuộc gọi ở đầu nhận. ACD (phân phối cuộc gọi tự động) là cốt lõi của định tuyến đa kênh sử dụng DNIS làm cơ chế định tuyến cuộc gọi chính. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là khi khách hàng gọi đến Tổng đài cuộc gọi của công ty bằng cách quay một trong các số của chúng, phần mềm tổng đài cuộc gọi có thể sử dụng DNIS để chuyển hướng các cuộc điện thoại đến đó đến đúng các phòng ban, Nhân viên hỗ trợ hoặc kích hoạt các danh mục tương tác trả lời tự động IVR khác nhau.

Built-in call center with awesome features

Sign up for a 14-day free trial and discover all that LiveAgent has to offer.

Nhìn chung, DNIS đảm bảo một quy trình hiệu quả để liên lạc qua điện thoại với khách hàng và hỗ trợ các công ty mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Ngoài việc chuyển hướng các cuộc gọi đến của khách hàng đến đúng người nhận, nó cũng có thể kích hoạt các tin nhắn thích hợp cho người gọi trong các danh mục tương tác trả lời tự động IVR tuỳ chỉnh, dựa trên số điện thoại đến mà người gọi đã quay. Dưới đây là một số ví dụ về cách DNIS được sử dụng trong các Tổng đài cuộc gọi.

  • Hỗ trợ nhiều đường dây cuộc gọi cho các sản phẩm khác nhau

Một Tổng đài cuộc gọi có thể cung cấp nhiều đầu số gọi đến miễn-phí khác nhau cho mỗi một sản phẩm mà nó hỗ trợ. Dịch vụ DNIS giúp phân chia các đường dây gọi đến này và kích hoạt danh mục tương tác trả lời tự động IVR phù hợp hoặc chuyển hướng cuộc gọi đến những Nhân viên hỗ trợ với kỹ năng thích hợp để có thể hỗ trợ.

  • Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ

Một Tổng đài cuộc gọi chịu trách nhiệm hỗ trợ nhiều vùng địa lý khác nhau có thể cung cấp các đầu số gọi đến miễn-phí khác nhau dành riêng cho mỗi ngôn ngữ có cung cấp hỗ trợ. Dữ liệu DNIS được sử dụng để chuyển hướng các cuộc gọi của khách hàng đến Nhân viên hỗ trợ thích hợp dựa vào yêu cầu cài đặt về ngôn ngữ.

  • Một Nhân viên hỗ trợ nhiều Khách hàng

Nếu một nhân viên hỗ trợ tổng đài cuộc gọi được chỉ định quản lý nhiều tài khoản khách hàng hoặc nhiều dòng sản phẩm từ một khách hàng, DNIS có thể được sử dụng để xác định mục đích cuộc gọi và giúp Nhân viên cung cấp hỗ trợ hiệu quả.

  • Cải thiện các thông số Tổng đài cuộc gọi

DNIS giúp cải thiện một vài thông số Tổng đài cuộc gọi quan trọng nhất, ví dụ như tỷ lệ xử lý thành công ngay từ cuộc gọi đầu, hiệu suất làm việc của Nhân viên hỗ trợ, và chỉ số hài lòng của khách hàng thông qua việc chuyển hướng cuộc gọi chuẩn xác.

  • Tổ chức hợp lý các hoạt động của Tổng đài cuộc gọi

DNIS đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức hợp lý các họat động của Tổng đài cuộc gọi. Ví dụ, dựa vào thông tin DNIS, máy chủ Tổng đài cuộc gọi có thể quyết định một cuộc gọi đến nên được đặt trong trạng thái chờ và sau đó kết nối với một nhân viên hỗ trợ hay nhóm nhân viên hỗ trợ phù hợp hay là được chuyển trực tiếp vào một danh bạ tương tác trả lời tự động IVR giúp họ tự-thực-hiện.

Đâu là điểm khác biệt giữa Dịch vụ nhận dạng số mới được quay (DNIS) và Dịch vụ nhận dạng số tự động (ANI)?

Dịch vụ nhận dạng số tự động (ANI) là một tính năng viễn thông cung cấp cho người nhận cuộc gọi số điện thoại gốc của người gọi đến. Nhằm giảm việc telephone operators phải tự hỏi lại bên gọi đến để thực hiện lại cuộc gọi thoại, AT&T tạo ra ANI để tính phí các cuộc gọi nội bộ đường dài.

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay (DNIS) và Dịch vụ nhận dạng số tự động (ANI) đều là tính năng của mạng lưới viễn thông – được thiết kế để cung cấp cho người nhận cuộc gọi nhiều thông tin hơn về kết nối đang đến.

Trong khi DNIS xác định số mà người gọi đã quay, ANI hiển thị số điện thoại được cài đặt để kết nối.Do đó, DNIS và ANI khác nhau về việc chúng cung cấp số đích ban đầu được gọi hay số điện thoại nguồn cho người nhận.

Call and respond

Gain complete control over the flow of the outbound and inbound calls with LiveAgent's call center software.

Frequently asked questions

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay là gì?

Dịch vụ nhận dạngsố mới được quay (DNIS) là một dịch vụ được cung cấp bởi các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông cho phép người nhận cuộc gọi xác định số điện thoại mà người gọi đã nhấn khi gọi. Những Tổng đài cuộc gọi có lưu lượng cuộc gọi đến lớn và đến từ nhiều đường dẫn khác nhau, là khách hàng mục tiêu của dịch vụ DNIS này. DNIS hỗ trợ phần mềmtổng đài cuộc gọi đem lại hiệu quả cao trong việc chuyển hướng cuộc gọi cũng như quá trình xử lý cuộc gọi nói chung. Nó cũng giúp xác định nội dung tương tác trả lời tự động IVR nào nên được sử dụng dựa trên số được người gọi gọi tới.

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay hoạt động như thế nào?

DNIS hoạt động bằng cách truyền các số âm kép đa tần (thông thường là từ 4 đến 10 số) mà người gọi quay số đến hệ thống số điện thoại của khách hàng trong quá trình cài đặt cuộc gọi. Dữ liệu này sau đó sẽ được sử dụng để chuyển hướng cuộc gọi hiệu quả hơn và cho phép chuyển cuộc gọi caller đến đúng Nhân viên hỗ trợ hoặc Nhóm nhân viên hỗ trợ phù hợp. Ví dụ, một Tổng đài cuộc gọi có thể cung cấp nhiều số đầu số gọi miễn phí phục vụ nhiều sản phẩm hoặc hỗ trợđa ngôn ngữdành cho khách hàng. DNIS đảm bảo rằng người gọi đến sẽ được chuyển cuộc gọi đến Nhân viên hỗ trợ phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Đâu là điểm khác biệt giữ Dịch vụ nhận dạng số mới được quay và Mã số ID của người gọi đến?

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay (DNIS) và Mã số Người gọi đến (ID) - phần nào tương tự như Nhận dạngsố tự động (ANI) - được tạo ra để cung cấp cho người nhậncuộc gọi thoại thông tin thực tếvề số điện thoại của cuộc gọi đến khi cuộc gọi được thực hiện. Nhưng DNIS được thiết kế để người nhận cuộc gọi biết số được dùng để gọi đến ban đầu. Cùng lúc đó, Mã số Người gọi đến (ID) cung cấp số của người gọi đến (cùng với tên củangười gọi, nếu có.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Expert note

DNIS là dịch vụ nhận dạng số mới được quay số để chuyển hướng cuộc gọi hiệu quả hơn. Sử dụng từ 4-10 số để chuyển cuộc gọi đến Nhân viên hoặc Nhóm nhân viên phù hợp.

Andrej Saxon
Andrej Saxon
Sales manager

Dịch vụ nhận dạng số mới được quay DNIS

Xác định số điện thoại mà người gọi đang muốn kết nối đến bằng dịch vụ nhận dạng số quay số viễn thông.

LiveAgent sẽ tự động tô đậm những phiếu đó và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Trạng thái phiếu cũng được gọi là giai đoạn phiếu.

Trạng thái phiếu

Bài viết giới thiệu về cách đào tạo nhân viên và cải thiện dịch vụ khách hàng trong cuộc gọi đến trung tâm dịch vụ. Nó cũng đề cập đến cách giải quyết khiếu nại trên mạng xã hội cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng LiveAgent và giới thiệu phiếu dự trữ để quản lý các yêu cầu chưa được giải quyết. Bài viết cũng khuyến khích đào tạo nhân viên dịch vụ khách hàng và giới thiệu 5 kỹ năng cần thiết để trở thành một nhân viên tổng đài lý tưởng. LiveAgent cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí trong 14 ngày với các tính năng mới được cập nhật trên trang thay đổi.

Chuyển cuộc gọi

Tính năng chuyển cuộc gọi sẽ giải quyết các cuộc gọi của bạn. Attended transfer (Chuyển cuộc gọi phải có sự chấp thuận của người nhận) kết thúc cuộc gọi cho đến khi nó được một nhân viên khác nhận máy, từ chối, hoặc đơn giản là không trả lời cuộc gọi.

Âm Kép Đa Tần

Bàn trợ giúp là dịch vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng mạng máy tính. Nhân viên bàn trợ giúp cần có kỹ năng giao tiếp, tin học và trình độ giáo dục đại học về Khoa học máy tính. Phần mềm bàn trợ giúp có tính năng tự động hóa giúp quản lý liên lạc và vấn đề dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả. Nghiên cứu về hệ thống thoại IVR và các kênh hỗ trợ khách hàng khác như mạng xã hội, tổng đài cuộc gọi và live chat cũng được đề cập. Bộ phận hỗ trợ cung cấp nhiều tính năng tri thức và diễn đàn hỗ trợ tiết kiệm thời gian. Lịch sử phát triển của phần mềm bàn trợ giúp bắt đầu từ thế kỷ 20.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo