Hội thoại hợp nhất

Hội thoại hợp nhất là gì?

Hội thoại hợp nhất là cuộc hội thoại mà tất cả lịch sử trải nghiệm dịch vụ khách hàng của bạn, với một công ty, được hiển thị cho nhân viên hỗ trợ khách hàng mà bạn đang trò chuyện. Ví dụ: nếu bạn đang gặp sự cố với sản phẩm mà bạn đã mua từ một công ty nhất định và đã gọi điện một vài lần để giải quyết vấn đề của mình, thì một cuộc hội thoại hợp nhất sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các cuộc trò chuyện trước đây của bạn với các nhân viên hỗ trợ khách hàng khác.

Nó sẽ giúp ích theo cách mà nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể xem đầy đủ về những trải nghiệm trước đây của bạn và có thể trả lời truy vấn của bạn một cách phù hợp; người đó cũng sẽ không phải đào sâu tìm hiểu chi tiết vì tính năng này cũng rất dễ sử dụng với họ.

Frequently asked questions

Hội thoại hợp nhất là gì?

Hội thoại hợp nhất là cuộc hội thoại mà toàn bộ lịch sử trải nghiệm dịch vụ khách hàng có sẵn cho nhân viên hỗ trợ khách hàng mà bạn đang trò chuyện.

 

Hội thoại hợp nhất có giúp ích cho các nhân viên hỗ trợ khách hàng không?

Các cuộc hội thoại hợp nhất rất hữu ích cho các nhân viên hỗ trợ khách hàng vì chúng cung cấp thông tin tổng quan về những vấn đề mà khách hàng đã liên hệ trước đây hoặc đã liên hệ về vấn đề cụ thể đó nhưng nó chưa mang lại bất kỳ sự trợ giúp thực sự nào.

 

Có thể sử dụng tùy chọn hội thoại hợp nhất trong LiveAgent không?

LiveAgent có thể sử dụng tính năng hội thoại hợp nhất. Do đó, nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể có cái nhìn sâu sắc về trải nghiệm trước đây của khách hàng và sẽ không phải đi vào những thông tin chi tiết mà anh ta đã biết.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo