HTML

HTML là gì?

HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Nó là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được biết đến nhiều nhất để tạo ra các trang trong một trang web hoặc các ứng dụng web.

Các văn bản HTML được gửi từ trang web hoặc máy chủ cục bộ và được xử lý bởi các trình duyệt web, trình duyệt này sẽ dịch HTML thành các trang web đa phương tiện.

HTML thường được sử dụng chung với CSS và JavaScript.

Frequently asked questions

HTML có nghĩa là gì?

HTML, hay Hypertext Markup Language, cho phép người dùng tạo và sắp xếp các phần, đoạn văn, tiêu đề, đường dẫn - links, và làm đậm các lời trích dẫn cho các trang web và ứng dụng web. Nó không phải là một ngôn ngữ lập trình, nhưng nó sẽ cho phép bạn định dạng các tài liệu sử dụng trên trang web. Nó sử dụng các cấu trúc câu lệnh đơn giản.

Đâu là cơ sở của HTML?

Cơ sở của HTML dựa trên tập hợp các thành phần (thẻ) mà được gọi là các thành phần của trang web. Hầu hết những thành phần này có mở đầu và đóng sử dụng những tag thích hợp như: element . Các trang chính, thông tin về trang, và trang liên hệ thường được dựa trên HTML.

Bạn có thể chỉnh sửa HTML trong LiveAgent không?

Trong LiveAgent bạn có quyền truy cập tới trình chỉnh sửa WYSIWYG cho phép bạn nhập và định dạng nội dung với HTML. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng chính sửa và tạo kiểu cho nội dung email, tạo các biểu mẫu và định dạng cổng thông tin. Ở đó bạn có thể in đậm văn bản, tạo danh sách được đánh số, thêm hình ảnh, dán bảng hoặc nhúng liên kết - links.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo