Dùng thử miễn phí

Người ủng hộ thương hiệu

Người ủng hộ thương hiệu là ai?

Một cách để có được nhiều khách hàng quen là bằng cách thuê người hành động như người ủng hộ thương hiệu. Những người này hay các khách hàng nói tích cực và chuyên nghiệp về thương hiệu hay sản phẩm. Họ giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ với người khác. Người ủng hộ thương hiệu có thể là người nổi tiếng hay người có kiến thức chuyên nghiệp về thương hiệu. Họ tin tưởng sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang giúp quảng cáo và đẩy mạnh bằng cách tiếp thị truyền miệng. Đây là một cách hoàn hảo để tạo ra thời điểm quan hệ với tất cả khách hàng quan trọng.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Who is a brand advocate?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A brand advocate is a person who promotes your brand through word of mouth marketing. Brand supporters share positive reviews about the service or product offered by your company. Such people should be an important part of your marketing strategy.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What role do brand advocates have?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The brand’s advocates act as ambassadors. They give positive reviews about your service or product and spread the word about your brand. Potential new customers can read their recommendations before interacting with your brand. Another added value is that, thanks to brand advocates, you can expand your clients’ personas with specific features.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What is the best way to get brand advocates?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “If your company wants to get brand advocates, you should watch out for user communication channels. Perhaps many of them are already providing content. You cannot save on likes and sharing user generated content. You can reward people who stand out in your community, for example in the form of gadgets or discounts. It’s also nice for them to receive a personalized message from your brand.” } }] }

FAQ

Ai là người ủng hộ thương hiệu?

Người ủng hộ thương hiệu là người quảng bá thương hiệu của bạn bằng cách tiếp thị truyền miệng. Người hỗ trợ sản phẩm chia sẻ các đánh giá tích cực về dịch vụ hay sản phẩm do công ty cung cấp. Những người này nên là một phần quan trọng trong chiến thuật tiếp thị của bạn.

Người ủng hộ thương hiệu có vai trò gì?

Những người ủng hộ của thương hiệu hoạt động như đại sứ. Họ đưa ra các đánh giá tích cực về sản phẩm hay dịch vụ của bạn và truyền bá ngôn từ về thương hiệu của bạn. Những khách hàng mới tiềm năng có thể đọc những khuyến nghị của họ trước khi tương tác với thương hiệu của bạn. Một giá trị bổ sung khác là, nhờ có người ủng hộ thương hiệu, bạn có thể mở rộng cá tính của khách hàng với các tính năng cụ thể./p>

Cách tốt nhất để có người ủng hộ thương hiệu là gì?

Nếu công ty của bạn muốn có người ủng hộ thương hiệu, bạn nên tìm kiếm tại các kênh giao tiếp người dùng. Có thể nhiều người trong số họ đang cung cấp nội dung rồi. Bạn không thể lưu lại các yêu thích và chia sẻ nội dung được tạo bởi người dùng. Bạn có thể tặng thưởng cho những người nổi bật trong cộng đồng của bạn, ví dụ như các hình thức tiện ích hay phiếu giảm giá. Cũng tốt cho họ khi nhận được một tin nhắn riêng từ thương hiệu của bạn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo