Tách phiếu

Tách phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Đôi khi khách hàng sẽ đặt hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau trong cùng một phiếu yêu cầu hỗ trợ. Phiếu có thể bao gồm một câu hỏi dễ liên quan đến các vấn đề trước khi bán hàng và một câu hỏi kỹ thuật khó. Để cho thuận tiện và dễ quản lý hơn, bạn có thể sử dụng tính năng Tách phiếu yêu cầu hỗ trợ. Tính năng này sẽ chia phiếu ra làm hai và tạo thêm một phiếu nữa mang mã ID duy nhất mới.

Tách phiếu

Liên quan đến ví dụ đã cho ở trên, bạn có thể tiếp tục thảo luận các câu hỏi trước khi bán hàng trong phiếu ban đầu và chuyển các câu hỏi kỹ thuật đến bộ phận thích hợp.

Frequently asked questions

Từ tách phiếu có nghĩa là gì?

Chức năng tách phiếu cho phép bạn tách một phiếu có hai yêu cầu khác nhau thành hai phiếu. Điều này cho phép bạn thảo luận các câu hỏi trước khi bán hàng ở phiếu ban đầu và chuyển các câu hỏi kỹ thuật đến bộ phận thích hợp.

 

Làm thế nào để sử dụng tính năng tách phiếu?

Chức năng Tách phiếu có ích khi khách hàng đặt hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau trên một phiếu- ví dụ: một câu hỏi dễ liên quan đến bán hàng và một câu hỏi kỹ thuật. Việc chia một phiếu như vậy thành hai cho phép xử lý các yêu cầu dễ và chuyển câu hỏi khó tới đội ngũ kỹ thuật một cách hiệu quả. Điều này làm tăng hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp.

 

Làm nào để sử dụng tính năng tách phiếu trong LiveAgent?

Khi nhận được một phiếu có hai yêu cầu khác nhau, hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm bên phải phiếu và nhấn “Split” (Tách). Bạn có thể chọn tùy chọn "Auto split" (Tách tự động) để sao chép phiếu. Sau đó các bộ phận liên quan có thể xử lý các vấn đề liên quan từ một phiếu. 

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo
^ ^