Trang ticket

Ticket thread là gì?

Ticket thread về mặt kỹ thuật cũng giống như một ticket. Đôi khi khách hàng cũng hoán đổi tên gọi của chúng cho nhau. Cụ thể thì trang ticket chứa đựng tất cả nội dung tương tác có trong ticket, bao gồm các ghi chú, nhãn thời gian, hồi đáp giữa khách hàng và nhân viên phụ trách.

email được gửi trong LiveAgent

Frequently asked questions

Ticket thread là gì?

Trang ticket (ticket thread) cũng chính là ticket. Mỗi tin nhắn khi đi vào hệ thống sẽ được ghi nhận thành một ticket. Thread được hiểu là luồng thông tin chứa tất cả nội dung của một ticket, như các ghi chú, nhãn thời gian, hồi đáp giữa khách hàng và nhân viên phụ trách. 

Ai được quyền truy cập trang ticket?

Tất cả nhân viên phụ trách đều được giao chăm sóc một số ticket cụ thể, hoặc chia sẻ quản lý chung, quản trị viên và chủ sở hữu (owner) đều có quyền tiếp cận trang ticket.

Bạn có thể xem trang ticket ở đâu trong LiveAgent?

Trong phần mềm LiveAgent, nhân viên phụ trách có thể đọc xem trang ticket trong mục Tickets . 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo