Vòng lặp thư

Vòng lặp thư là gì?

Vòng lặp thư là một phản ứng dây chuyền không mong muốn, có thể xảy ra trong cuộc giao tiếp qua thư. Nguyên nhân của nó là sự xác nhận tự động của các email được cấu hình trên phần mềm của bạn. Mỗi lần một máy trả lời email cấu hình sẵn nhận được một email, thì nó tự động gửi một câu trả lời đến cho người gửi. Tuy nhiên, nếu người gửi cũng sở hữu tính năng này, một vòng lặp thư vô tận được tạo ra giữa hai cái máy.

Frequently asked questions

Vòng lặp thư nghĩa là gì?

Vòng lặp email là một vòng lặp kết thúc được gây ra bởi các máy chủ thư, tập lệnh, hoặc máy khách thư mà tạo ra các câu trả lời tự động. Cách nó làm việc là, nếu một câu trả lời tự động kích hoạt một câu trả lời tự động khác ở phía bên kia, thì một vòng lặp email được tạo ra. Quy trình này có thể tiếp tục cho đến khi hộp thư bị khóa hoặc đã đạt đến giới hạn gửi thư.

 

Làm thế nào để tránh vòng lặp thư?

Để tránh các vòng lặp tin nhắn, bạn có thể thêm các thẻ thích hợp để hệ thống nhận biết tin nhắn và ngừng vòng lặp hoạt động. Nó cũng có thể hoàn tất theo cách thủ công nếu có người truy cập vào hộp.

 

Tại sao vòng lặp thư có hại đến hiệu quả giao tiếp của công ty?

Vòng lặp thư lãng phí nguồn tài nguyên của hệ thống, tiêu tốn số lượng thư trong tổ chức của bạn, và cũng gửi NDR sai sót hoặc trả tin nhắn lại cho người gửi ban đầu. Nó ảnh hưởng tới cả kết quả giao tiếp của công ty và có thể tải quá mức mà hệ thống chịu trách nhiệm cho giao tiếp.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo